Uchwały sejmiku

2018.06.21

Autor: Kancelaria Sejmiku, Wprowadzenie: Agnieszka Czarnecka-Niedbałko

Uchwała 108/18
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie terminów zakończenia okresów zbiorów poszczególnych gatunków roślin uprawnych na terenie województwa mazowieckiego, dla celów zachowania uprawnień odszkodowawczych za szkody łowieckie, obowiązujących od 2018 rokupowrót