Uchwały sejmiku

2019.01.24

Autor: Kancelaria Sejmiku, Wprowadzenie: Agnieszka Czarnecka-Niedbałko

Uchwała 3/19
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 22 stycznia 2019 r.

w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024powrót