Kadencja V

 

 

 

Janina Ewa Orzełowska

Janina Ewa Orzełowska

Rys biograficzny

Absolwentka Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Wydziału Zarządzania w zakresie rachunkowości i finansów przedsiębiorstw. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie administracji publicznej – menadżer publiczny na Uniwersytecie Warszawskim.

 

Doświadczenie zawodowe

W latach 2000–2001 urzędnik administracji rządowej w Biurze Terenowym Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Od 2002 r. pracownik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, a od 2007 r. Dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Siedlcach. W grudniu 2010 r. zaczęła pełnić funkcję członka Zarządu Województwa Mazowieckiego, a w listopadzie 2014 r. – wicemarszałka.

 

 

Zainteresowania

Sport, turystyka, muzyka

 

 

Sekretariat: ul. Jagiellońska 26, II piętro, p. 239,
tel. (+22) 5907-807
fax (+22) 5907-872
e-mail: