Uchwały zarządu

Nr 2546/95/07 z dn. 07-12-2007

w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Płocku na wydzierżawienie budynku portierni, przy ul. Medycznej 19 w Płocku. więcej

Nr 2542/96/07 z dn. 07-12-2007

w sprawie porozumienia dotyczącego powierzenia Województwu Mazowieckiemu przez Powiat Wołomiński przeprowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych i udzielenia dotacji celowej na ten cel. więcej
Uchwały zarządu