Uchwały zarządu

Nr 2608/98/07 z dn. 12-12-2007

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia spółki prawa handlowego. więcej

Nr 2607/98/07 z dn. 12-12-2007

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego autopoprawki Nr 2 do projektu uchwały Sejmiku w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2008 rok. więcej

Nr 2606/98/07 z dn. 12-12-2007

zmieniająca uchwałę w sprawie prognozy łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego 2007 i lata następne, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań. więcej

Nr 2605/98/07 z dn. 12-12-2007

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego autopoprawki do projektu uchwały Sejmiku w sprawie wydatków niewygasających z upływem 2007 roku. więcej

Nr 2604/98/07 z dn. 12-12-2007

w sprawie stanowiska do wniosku Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Mazowieckiego o projekcie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2008 rok. więcej

Nr 2603/98/07 z dn. 12-12-2007

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego autopoprawki do projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2007 rok. więcej

Nr 2602/98/07 z dn. 12-12-2007

zmieniająca uchwałę w sprawie zawarcia umowy kredytowej z Bankiem Rozwoju Rady Europy (CEB). więcej

Nr 2601/98/07 z dn. 12-12-2007

w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. i objęcie nowych udziałów w spółce przez Miasto Stołeczne Warszawa. więcej

Nr 2600/98/07 z dn. 12-12-2007

w sprawie wyrażenia zgody na połączenie spółki Instytucja Filmowa „MAX–FILM” S.A. ze spółką „Centrum Praha” Sp. z o.o. więcej

Nr 2599/98/07 z dn. 12-12-2007

w sprawie umorzenia wierzytelności Województwa Mazowieckiego należnej od Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie. więcej
Uchwały zarządu