Uchwały zarządu

Nr 2588/98/07 z dn. 12-12-2007

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę materiałów promocyjnych z nadrukiem informacji teleadresowych i reklamowych Województwa Mazowieckiego oraz wydatkowania środków na realizację zamówienia. więcej

Nr 2587/98/07 z dn. 12-12-2007

w sprawie upoważnienia do podpisania aneksu nr 2/2007 do umowy wykonawczej nr I/2007 z dnia 3 października 2007 r. więcej

Nr 2586/98/07 z dn. 12-12-2007

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zatwierdzenia statutu Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie. więcej

Nr 2585/98/07 z dn. 12-12-2007

w sprawie rozwiązania umowy Nr 390/07 z dnia 15 października 2007 r. dotyczącej udzielenia dotacji ze środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Samorządowi Województwa Mazowieckiego w 2007 roku na zadanie p.n. „Dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych” oraz zmiany uchwały w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Samorządowi Województwa Mazowieckiego w 2007 r. na zadanie p.n. „Dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych”. więcej

Nr 2584/98/07 z dn. 12-12-2007

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Siedlcach. więcej

Nr 2583/98/07 z dn. 12-12-2007

w sprawie zakupu przedstawienia „Pastorałka” wystawianego przez Państwowy Teatr Polski w Warszawie w dniu 21 grudnia 2007 r. więcej

Nr 2582/98/07 z dn. 12-12-2007

w sprawie zawarcia Porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Stowarzyszeniem Współpracy Polska-Wschód, dotyczącego współorganizacji programu artystycznego pt. „A mimo wszystko” oraz wydatkowania środków na realizację Porozumienia. więcej

Nr 2581/98/07 z dn. 12-12-2007

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do Porozumienia nr 176/KP.TP.II/W/07 z dnia 17 października 2007 r. zawartego z Powiatem Białobrzeskim i Powiatem Grójeckim na oznakowanie szlaku kajakowego na rzece Pilicy. więcej

Nr 2580/98/07 z dn. 12-12-2007

w sprawie zakupu książek, z przeznaczeniem na rzecz upowszechniania kultury na terenie Województwa Mazowieckiego. więcej

Nr 2579/98/07 z dn. 12-12-2007

w sprawie zawarcia Porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Stowarzyszeniem Kultury Mazowsza dotyczącego współorganizacji cyklu koncertów Adwentowych na Mazowszu oraz wydatkowania środków na realizację Porozumienia. więcej
Uchwały zarządu