Uchwały zarządu

Nr 2578/98/07 z dn. 12-12-2007

w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie kosztów organizacji uroczystości wręczenia nagród laureatom VIII Edycji Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego. więcej

Nr 2577/98/07 z dn. 12-12-2007

w sprawie umowy dotyczącej udzielenia Województwu Mazowieckiemu przez Ministra Edukacji Narodowej dotacji celowej na realizację zadania polegającego na zaopatrzeniu biblioteki w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu w podręczniki i lektury szkolne w wersji brajlowskiej, czarnodrukowej i na nośnikach elektronicznych. więcej

Nr 2576/98/07 z dn. 12-12-2007

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Województwie Mazowieckim z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2008 roku. więcej

Nr 2575/98/07 z dn. 12-12-2007

w sprawie zakupu znaczków pocztowych. więcej

Nr 2574/98/07 z dn. 12-12-2007

w sprawie zaopiniowania projektu Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Baranów. więcej

Nr 2573/98/07 z dn. 12-12-2007

w sprawie zbycia samochodów osobowych. więcej

Nr 2572/98/07 z dn. 12-12-2007

w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Dyrektora Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku. więcej

Nr 2571/98/07 z dn. 12-12-2007

w sprawie odstąpienia od umowy na wykonanie robót adaptacyjno - remontowych budynku przy Rue Victor Hugo 199 w Brukseli przeznaczonego na Biuro Przedstawicielskie Województwa Mazowieckiego w Brukseli. więcej
Uchwały zarządu