Uchwały zarządu

Nr 2692/101/07 z dn. 19-12-2007

zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia Dyrektora Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie do podpisywania umów z jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego z obszaru Województwa Mazowieckiego. więcej

Nr 2691/101/07 z dn. 19-12-2007

zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia do podpisania umów oraz do realizacji projektów, dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. więcej

Nr 2690/101/07 z dn. 19-12-2007

zmieniająca uchwałę sprawie udzielenia upoważnienia dla Dyrektora oraz Zastępców Dyrektora Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie. więcej

Nr 2689/101/07 z dn. 19-12-2007

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przygotowanie i złożenie wniosków o przyznanie dofinansowania oraz ustanowienia formy, wysokości i upoważnienia do podpisania zabezpieczenia prawidłowej realizacji umów o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, na projekty drogowe przewidziane do realizacji w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. więcej

Nr 2688/101/07 z dn. 19-12-2007

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p.o. Dyrektorowi Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie. więcej
Uchwały zarządu