Uchwały zarządu

Nr 1933/385/10 z dn. 28-09-2010

w sprawie powołania Dyrektora Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych.

więcej

Nr 1932/385/10 z dn. 28-09-2010

w sprawie wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych na pokrycie kosztów szkolenia dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie,realizujących zadania z zakresu obronności. 

więcej

Nr 1931/385/10 z dn. 28-09-2010

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego autopoprawki do projektu uchwały Sejmiku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego.

więcej

Nr 1930/385/10 z dn. 28-09-2010

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego autopoprawki  do projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2010 rok.

więcej

Nr 1929/385/10 z dn. 28-09-2010

w sprawie zmian w Planie dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego na 2010 rok.

więcej

Nr 1928/385/10 z dn. 28-09-2010

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2010 r.

więcej
Uchwały zarządu