Uchwały zarządu

Nr 2047/389/10 z dn. 12-10-2010

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację dwóch projektów
oraz udzielenia pełnomocnictwa Marzennie Przesmyckiej – Baranek, Zastępcy Dyrektora Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.

więcej

Nr 2046/389/10 z dn. 12-10-2010

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.

więcej

Nr 2045/389/10 z dn. 12-10-2010

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie zbiorów na rzecz Muzeum Narodowego w Szczecinie.

więcej

Nr 2044/389/10 z dn. 12-10-2010

zmieniająca uchwałę w sprawie porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie w sprawie współorganizacji uroczystości wręczenia nagród i wyróżnień laureatom IV edycji konkursu „Mazowieckie Zdarzenia Muzealne – Wierzba” oraz wydatkowania środków na jego realizację.

więcej

Nr 2043/389/10 z dn. 12-10-2010

zmieniająca uchwałę w sprawie zakupu licencji do zdjęć użytych w kampanii promocyjnej turystycznej marki Mazowsze.

więcej

Nr 2042/389/10 z dn. 12-10-2010

w sprawie porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Muzeum Historii Żydów Polskich dotyczącego współorganizacji uroczystości „Jesteśmy razem”, która odbędzie się 27 października 2010 roku w Kosowie Lackim i Muzeum Walki
i Męczeństwa w Treblince oraz przeznaczenia środków finansowych na realizację tego porozumienia.

więcej

Nr 2041/389/10 z dn. 12-10-2010

w sprawie zakupu pakietu usług promujących Województwo Mazowieckie podczas IV Festiwalu Filmów Rosyjskich „Sputnik nad Polską”.

więcej

Nr 2040/389/10 z dn. 12-10-2010

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej         w Warszawie.

więcej

Nr 2039/389/10 z dn. 12-10-2010

w sprawie zmian w Planie dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego na 2010 rok.

więcej

Nr 2038/389/10 z dn. 12-10-2010

w sprawie zmian w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2010 r.

więcej
Uchwały zarządu