Uchwały zarządu

Nr 2037/389/10 z dn. 12-10-2010

w sprawie planu dochodów i wydatków Województwa Mazowieckiego na 2010 rok
w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

więcej

Nr 2036/389/10 z dn. 12-10-2010

w sprawie dokonania przez Województwo Mazowieckie wpłaty do budżetu państwa
z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej dla województw (rata należna za miesiąc październik 2010 r.).

więcej

Nr 2035/389/10 z dn. 12-10-2010

w sprawie skargi Pana Mariana Janoty, na funkcjonowanie Samodzielnego Wojewódzkiego Publicznego Zespołu Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej
im. dr Barbary Borzym w Radomiu.

więcej

Nr 2034/389/10 z dn. 12-10-2010

w sprawie wyrażenia zgody na powołanie zastępcy dyrektora Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina w Sannikach.

więcej

Nr 2033/389/10 z dn. 12-10-2010

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa procesowego.

więcej

Nr 2032/389/10 z dn. 12-10-2010

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa procesowego.

więcej

Nr 2031/389/10 z dn. 12-10-2010

w sprawie upoważnienia do wykonywania niektórych czynności w ramach realizacji projektu pn. „Sprawny Urząd – zwiększenie kompetencji pracowników Urzędu Marszałkowskiego Woj. Mazowieckiego w obszarze KPA, etyki i świadomości zagrożeń korupcyjnych oraz zarządzania i bezpieczeństwa informacji” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013.

więcej
Uchwały zarządu