Uchwały zarządu

Nr 2096/391/10 z dn. 19-10-2010

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań zmierzających
do pozyskania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych celem dokończenia budowy i utworzenia instytucji kultury „Dom Muzyki – Integracyjny Dom Pracy Twórczej”.

więcej

Nr 2095/391/10 z dn. 19-10-2010

w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej              w Ząbkach przy ul. Popiełuszki, stanowiącej własność Województwa Mazowieckiego,  na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie.    

więcej

Nr 2094/391/10 z dn. 19-10-2010

w sprawie przygotowania do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego indywidualnego projektu kluczowego Samorządu Województwa Mazowieckiego pod nazwą „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa – Węgrów na odcinku od km 44+000 do km 79+362”.

więcej

Nr 2093/391/10 z dn. 19-10-2010

w sprawie porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Miastem Pruszków w sprawie realizacji zadania pn. „Budowa ekranów akustycznych przy drodze wojewódzkiej nr 719 na odcinku: od ulicy Partyzantów do ulicy Bohaterów Warszawy na terenie miasta Pruszków”.

więcej

Nr 2092/391/10 z dn. 19-10-2010

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia do dofinansowania wniosków w projekcie systemowym realizowanym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Zagrajmy o sukces” w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.

więcej

Nr 2091/391/10 z dn. 19-10-2010

w sprawie udzielenia upoważnienia do zwalniania z całości lub części opłat
za zakwaterowanie w Bursie Regionalnej w Ostrołęce.

więcej

Nr 2090/391/10 z dn. 19-10-2010

w sprawie odstąpienia od umowy dotyczącej sporządzenia projektu Programu Ochrony Środowiska Województwa Mazowieckiego na lata 2011 - 2014 z uwzględnieniem perspektywy do 2018 r. (aktualizacja) wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko projektu Programu Ochrony Środowiska Województwa Mazowieckiego na lata 2011 - 2014 z uwzględnieniem perspektywy do 2018 r.

więcej

Nr 2089/391/10 z dn. 19-10-2010

w sprawie wyrażenia zgody na zakup usługi polegającej na wydrukowaniu plakatu
pn. „Baterie i akumulatorki” z przeznaczeniem dla uczniów gimnazjów i liceów z terenu Województwa Mazowieckiego.

więcej

Nr 2088/391/10 z dn. 19-10-2010

w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Konkursowej III etapu VIII Edycji Konkursu Ekologicznego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Województwa Mazowieckiego.

więcej

Nr 2087/391/10 z dn. 19-10-2010

w sprawie powołania Rady Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych.

więcej
Uchwały zarządu