Uchwały zarządu

Nr 116/4/10 z dn. 14-12-2010

zmieniająca uchwałę w sprawie zakupu sprzętu techniczno - biurowego i sprzętu komputerowego do realizacji zadań w ramach projektu systemowego pn.: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe „Zagrajmy o sukces”.

więcej

Nr 115/4/10 z dn. 14-12-2010

zmieniająca uchwałę w sprawie zakupu materiałów biurowych niezbędnych do obsługi projektu systemowego Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe „Zagrajmy o sukces” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013.

więcej

Nr 114/4/10 z dn. 14-12-2010

zmieniająca uchwałę w sprawie wydatkowania środków finansowych w celu udzielenia pomocy finansowej w 2010 r. w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego z obszaru Województwa Mazowieckiego realizującym ogólnopolski program „Moje Boisko – Orlik 2012”.

więcej

Nr 113/4/10 z dn. 14-12-2010

zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu naboru wniosków do projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Zagrajmy o sukces” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013.

więcej

Nr 112/4/10 z dn. 14-12-2010

w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych Województwa Mazowieckiego za 2010 r.

więcej

Nr 111/4/10 z dn. 14-12-2010

w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Województwo Mazowieckie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki „Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach” Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach.

więcej

Nr 110/4/10 z dn. 14-12-2010

w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Województwo Mazowieckie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki „Mazowieckie Centrum Stomatologii” Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie.

więcej

Nr 109/4/10 z dn. 14-12-2010

w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Województwo Mazowieckie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o. z siedzibą w Konstancinie – Jeziornie.

więcej

Nr 108/4/10 z dn. 14-12-2010

w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Województwo Mazowieckie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki „Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii” Spółka z o.o. z siedzibą w Zagórzu.

więcej

Nr 107/4/10 z dn. 14-12-2010

w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Województwo Mazowieckie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki „Szpital Mazowiecki w Garwolinie” Spółka z o.o. z siedzibą w Garwolinie.

więcej
Uchwały zarządu