Uchwały zarządu

Nr 106/4/10 z dn. 14-12-2010

w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Województwo Mazowieckie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki „Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Warszawie” Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie.

więcej

Nr 105/4/10 z dn. 14-12-2010

w sprawie udzielenia pożyczki krótkoterminowej Mazowieckiemu Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórzu k/Warszawy.

więcej

Nr 104/4/10 z dn. 14-12-2010

w sprawie udzielenia pożyczki krótkoterminowej Wojewódzkiemu Szpitalowi Bródnowskiemu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Warszawie.

więcej

Nr 103/4/10 z dn. 14-12-2010

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Grażynie Strzelec do zawarcia umowy rachunku bankowego na rzecz Mazowieckiego Zarządu Nieruchomości w Warszawie – jednostki budżetowej.

więcej

Nr 102/4/10 z dn. 14-12-2010

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych na obsługę administracyjną oraz wykonywanie zadań wyborczych Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Warszawie podczas wyborów do Sejmiku Województwa Mazowieckiego w 2010 r.

więcej

Nr 101/4/10 z dn. 14-12-2010

w sprawie wydatkowania środków finansowych na organizację spotkania Marszałka Województwa Mazowieckiego z Mazowiecką Radą do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

więcej

Nr 100/4/10 z dn. 14-12-2010

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zawarcia „Porozumienia o współpracy międzyregionalnej pomiędzy Województwem Mazowieckim a Komitetem Wykonawczym Obwodu Mińskiego”.

więcej

Nr 99/47/10 z dn. 14-12-2010

zmieniająca uchwałę w sprawie pokrycia kosztów organizacji spotkania, kadry zarządzającej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.

więcej

Nr 98/4/10 z dn. 14-12-2010

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie.

więcej

Nr 97/4/10 z dn. 14-12-2010

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany nazwy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku oraz zatwierdzenia statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku.

więcej
Uchwały zarządu