Uchwały zarządu

Nr 76/4/10 z dn. 14-12-2010

w sprawie upoważnienia Zbigniewa Ostrowskiego p.o. Dyrektora Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie do wypłaty odszkodowań za nieruchomości przeznaczone pod drogi wojewódzkie, które z mocy prawa stały się własnością Województwa Mazowieckiego na podstawie ostatecznej decyzji Wojewody Mazowieckiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

więcej

Nr 75/4/10 z dn. 14-12-2010

zmieniająca uchwałę w sprawie dopłat do pasażerskich przejazdów autobusowych osób uprawnionych.

więcej

Nr 74/4/10 z dn. 14-12-2010

w sprawie wypłaty odszkodowań za nieruchomość przewidzianą w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod poszerzenie drogi wojewódzkiej.

więcej

Nr 73/4/10 z dn. 14-12-2010

w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży.

więcej

Nr 72/4/10 z dn. 14-12-2010

w sprawie zwolnienia Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie z obowiązku stosowania trybu przetargu, przy wynajmie sali wykładowej i seminaryjnej w  budynku Szpitala przy ulicy  Powstańców Wielkopolskich 2 w Ciechanowie.

więcej

Nr 71/4/10 z dn. 14-12-2010

w sprawie zwolnienia Centrum Rehabilitacji im. prof. M. Weissa „STOCER” SP ZOZ w Likwidacji z obowiązku stosowania trybu przetargu, przy wynajmie sali konferencyjnej w budynku głównym, przy ulicy Wierzejewskiego 12 w Konstancinie - Jeziornie.

więcej

Nr 70/4/10 z dn. 14-12-2010

w sprawie zawarcia, pomiędzy Województwem Mazowieckim a Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży, z siedzibą w Zagórzu k/Warszawy, postawionym w stan likwidacji, umowy dotyczącej przekazania do używania nieruchomości położonej w Zagórzu.

więcej

Nr 69/4/10 z dn. 14-12-2010

w sprawie wyrażenia zgody Szpitalowi Dziecięcemu im. prof. dr. med. J. Bogdanowicza SP ZOZ w Warszawie na podjęcie czynności zmierzających do wynajmu pomieszczeń w budynku B przy ulicy Niekłańskiej 4/24 w Warszawie.

więcej

Nr 68/4/10 z dn. 14-12-2010

w sprawie wyrażenia zgody Samodzielnemu Specjalistycznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr Teodora Dunina w Rudce na rozbiórkę obiektów budowlanych, znajdujących się na nieruchomości położonej w Rudce.

więcej

Nr 67/4/10 z dn. 14-12-2010

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

więcej
Uchwały zarządu