Uchwały zarządu

Nr 2379/211/12 z dn. 22-11-2012

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie Stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie zmian ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2011r. Nr 122, poz.696, z późn. zm.), umożliwiających przeznaczenie środków finansowych z niewykorzystanej kwoty budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia na refundację na rok 2012 na świadczenia opieki zdrowotnej dla pacjentów w Oddziałach Wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia
 

więcej

Nr 2378/211/12 z dn. 22-11-2012

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego autopoprawki nr 1 do projektu uchwały Sejmiku w sprawie zaciągnięcia przez Województwo Mazowieckie zobowiązań finansowych w formie kredytu krajowego na pokrycie deficytu budżetu w 2012 roku

więcej
Uchwały zarządu