Uchwały zarządu

Nr 2456/213/12 z dn. 30-11-2012

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013

więcej
Uchwały zarządu