Uchwały zarządu

Nr 2533/214/12 z dn. 04-12-2012

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie przekształcenia w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu

więcej

Nr 2532/214/12 z dn. 04-12-2012

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie przekształcenia w jedną spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie i Szpitala Kolejowego im. dr med.  Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

więcej

Nr 2531/214/12 z dn. 04-12-2012

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie przekształcenia w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Drewnica” Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ząbkach

więcej

Nr 2530/214/12 z dn. 04-12-2012

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie przekształcenia w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Centrum Leczniczo - Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy ATTIS

więcej

Nr 2529/214/12 z dn. 04-12-2012

w sprawie rozpatrzenia opinii Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych dotyczącej projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie przekształcenia w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Drewnica” Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ząbkach

więcej

Nr 2528/214/12 z dn. 04-12-2012

w sprawie rozpatrzenia opinii Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych dotyczącej projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie przekształcenia w jedną spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum  Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie i Szpitala Kolejowego im. dr med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

więcej

Nr 2527/214/12 z dn. 04-12-2012

w sprawie rozpatrzenia opinii Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” dotyczącej projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie przekształcenia w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu

więcej

Nr 2526/214/12 z dn. 04-12-2012

w sprawie wyrażenia zgody na zlecenie realizacji zadań publicznych w 2012 roku w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

więcej

Nr 2525/214/12 z dn. 04-12-2012

zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji indywidualnego projektu kluczowego Samorządu Województwa Mazowieckiego pod nazwą „Mazowsze – promocja gospodarcza serca Polski” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013

więcej

Nr 2524/214/12 z dn. 04-12-2012

w sprawie wyrażenia zgody na zakup usługi wykonania i dostarczenia materiałów promujących Województwo Mazowieckie z logo Mazowsza oraz na wydatkowanie środków na zakup tych usług

więcej
Uchwały zarządu