Uchwały zarządu

Nr 2538/215/12 z dn. 10-12-2012

w sprawie stanowiska do wniosku Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Mazowieckiego o projekcie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2013 rok

więcej

Nr 2537/215/12 z dn. 10-12-2012

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego autopoprawki Nr 1 do projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2013 – 2034

więcej

Nr 2536/215/12 z dn. 10-12-2012

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego autopoprawki Nr 1 do projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2012 – 2034

więcej

Nr 2535/215/12 z dn. 10-12-2012

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego autopoprawki Nr 1 do projektu uchwały Sejmiku w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2013 rok.

więcej

Nr 2534/215/12 z dn. 10-12-2012

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego autopoprawki Nr 1 do projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2012 rok

więcej
Uchwały zarządu