Uchwały zarządu

Nr 2691/219/12 z dn. 28-12-2012

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji projektu systemowego nr POKL.09.02.00-14-054/11 pt.: „Szkolnictwo zawodowe. Kondycja – Potencjał – Potrzeby. II”, realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego/Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013

więcej

Nr 2690/219/12 z dn. 28-12-2012

w sprawie wyrażenia zgody na wykonywanie przez dyrektora Warszawskiej Opery Kameralnej w Warszawie dodatkowych zajęć o charakterze twórczym i artystycznym w tej Operze, w przedstawieniu Koncertu Sylwestrowego

więcej

Nr 2689/219/12 z dn. 28-12-2012

w sprawie wyrażenia zgody na dodatkowe zatrudnienie Dyrektora Warszawskiej Opery Kameralnej w Warszawie

więcej

Nr 2688/219/12 z dn. 28-12-2012

zmieniająca uchwałę w sprawie porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Powiatowym Młodzieżowym Domem Kultury im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku w sprawie współorganizacji uroczystości wręczenia nagród i wyróżnień laureatom VI edycji konkursu „Mazowieckie Zdarzenia Muzealne – Wierzba” oraz wydatkowania środków na realizację tego porozumienia

więcej

Nr 2687/219/12 z dn. 28-12-2012

zmieniająca uchwałę w sprawie Umowy pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawą a Województwem Mazowieckim w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie wystaw pod tytułem roboczym: „Broniewski. Próba portretu” oraz „Bruno Schulz. Rzeczywistość przesunięta”, realizowanych przez Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie

więcej

Nr 2686/219/12 z dn. 28-12-2012

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2012 – 2034

więcej

Nr 2685/219/12 z dn. 28-12-2012

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2012 rok

więcej

Nr 2684/219/12 z dn. 28-12-2012

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2012 r.

więcej

Nr 2683/219/12 z dn. 28-12-2012

zmieniająca uchwałę w sprawie zawarcia przez Województwo Mazowieckie ze Spółką ,,Koleje Mazowieckie - KM” sp. z o.o. umowy rocznej o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Województwa Mazowieckiego

więcej

Nr 2682/219/12 z dn. 28-12-2012

zmieniająca uchwałę w sprawie pokrycia zobowiązania Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. „Dzieci Warszawy” w Dziekanowie Leśnym

więcej
Uchwały zarządu