Uchwały zarządu

Nr 2694/220/12 z dn. 31-12-2012

zmieniająca uchwałę w sprawie planu dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego na 2012 rok

więcej

Nr 2693/220/12 z dn. 31-12-2012

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2012 r.

więcej

Nr 2692/220/12 z dn. 31-12-2012

w sprawie planu dochodów i wydatków Województwa Mazowieckiego na 2012 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

więcej
Uchwały zarządu