Uchwały zarządu

Nr 1786/92/19 z dn. 17-12-2019

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego autopoprawki nr 2 do projektu uchwały Sejmiku w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2020 rok

więcej

Nr 1785/91/19 z dn. 17-12-2019

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego autopoprawki nr 1 do projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2019 rok

więcej

Nr 1784/91/19 z dn. 17-12-2019

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego autopoprawki nr 1 do projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2019–2038

więcej
Uchwały zarządu