Uchwały zarządu

Nr 1557/172/20 z dn. 12-10-2020

w sprawie składu osobowego Komisji do spraw Nagrody Twórczej

więcej

Nr 1556/172/20 z dn. 12-10-2020

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego autopoprawki nr 1 do projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2020 rok

więcej

Nr 1555/172/20 z dn. 12-10-2020

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego autopoprawki nr 1 do projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2020–2038

więcej

Nr 1554/172/20 z dn. 12-10-2020

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do zawarcia umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu Erasmus+ dotyczącej realizacji projektu „Trening czyni mistrza – zagraniczne mobilności szkolnej kadry Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkowie w 2021 r.”

więcej

Nr 1553/172/20 z dn. 12-10-2020

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru ofert dotyczących realizacji w 2020 roku zadań publicznych  Województwa Mazowieckiego w obszarze „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” i udzielenia dotacji podmiotom, których oferta została wybrana

więcej

Nr 1552/172/20 z dn. 12-10-2020

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zlecenie oraz dofinansowanie zadań publicznych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

więcej

Nr 1551/172/20 z dn. 12-10-2020

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zlecenie oraz dofinansowanie zadań publicznych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

więcej

Nr 1550/172/20 z dn. 12-10-2020

w sprawie rozwiązania umowy Nr W/UMWM-UU/UM/ES/2947/2020 z dnia 4 sierpnia 2020 r. zawartej z Uczniowskim Ludowym Klubem Sportowym "Ryś" Kampinos

więcej

Nr 1549/172/20 z dn. 12-10-2020

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru ofert dotyczących realizacji w 2020 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie” i udzielenia dotacji podmiotom, których oferta została wybrana

więcej

Nr 1548/172/20 z dn. 12-10-2020

w sprawie przystąpienia Województwa Mazowieckiego do Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacyjnego „Samorządowy Lider Edukacji 2020”

więcej
Uchwały zarządu