Uchwały zarządu

Nr 138/202/21 z dn. 27-01-2021

zmieniająca uchwałę w sprawie prognozowanej wysokości rezerwy celowej na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy

więcej

Nr 137/202/21 z dn. 27-01-2021

zmieniająca uchwałę w sprawie prognozowanej wysokości rezerwy celowej na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych

więcej

Nr 136/202/21 z dn. 27-01-2021

zmieniająca uchwałę w sprawie planu dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Województwo Mazowieckie na 2021 rok

więcej

Nr 135/202/21 z dn. 27-01-2021

 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2021 r.

więcej

Nr 134/202/21 z dn. 27-01-2021

w sprawie planu dochodów i planu wydatków Województwa Mazowieckiego na 2021 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

więcej
Uchwały zarządu