Uchwały zarządu

Nr 139/203/21 z dn. 28-01-2021

w sprawie upoważnienia do podpisania umowy w sprawie udzielenia dotacji celowej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Warszawie na realizację zadania pn.: „Zakup ambulansu neonatologicznego dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SPZOZ w Warszawie”

więcej
Uchwały zarządu