Uchwały zarządu

Nr 239/207/21 z dn. 16-02-2021

uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Województwo Mazowieckie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa – Modlin Sp. z o.o.

więcej

Nr 238/207/21 z dn. 16-02-2021

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją zamówień w ramach projektu pn.: „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”

więcej

Nr 237/207/21 z dn. 16-02-2021

w sprawie użyczenia Muzeum Regionalnemu w Siedlcach nieruchomości położonej w miejscowości Nowe Iganie przy ul. Karola Karskiego

więcej

Nr 236/207/21 z dn. 16-02-2021

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku na nieruchomości położonej w Płocku przy Placu Celebry Papieskiej 1

więcej

Nr 235/207/21 z dn. 16-02-2021

w sprawie upoważnienia do podpisania zawiadomienia o ustanowieniu zastawu rejestrowego na wierzytelnościach z Umowy Rocznej nr W/UMWM-UU/UM/NI/5450/2020 o świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze województwa mazowieckiego z dnia 31 grudnia 2020 r. 

więcej

Nr 234/207/21 z dn. 16-02-2021

w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie przez Zarządcę Warszawskiej Opery Kameralnej dodatkowych zajęć o charakterze artystycznym w tej Operze

więcej

Nr 233/207/21 z dn. 16-02-2021

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu stanowiska Sejmiku w sprawie upamiętnienia Miry Zimińskiej - Sygietyńskiej w 120. rocznicę urodzin

więcej

Nr 232/207/21 z dn. 16-02-2021

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu stanowiska Sejmiku w sprawie upamiętnienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w 120. rocznicę urodzin

więcej

Nr 231/207/21 z dn. 16-02-2021

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu stanowiska Sejmiku w sprawie upamiętnienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w 100. rocznicę urodzin

więcej

Nr 230/207/21 z dn. 16-02-2021

w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. niektórych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Turystyka i krajoznawstwo” 

więcej
Uchwały zarządu