Uchwały zarządu

Nr 274/211/21 z dn. 25-02-2021

zmieniająca uchwałę w sprawie prognozowanej wysokości rezerwy celowej na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy

więcej

Nr 273/211/21 z dn. 25-02-2021

zmieniająca uchwałę w sprawie prognozowanej wysokości rezerwy celowej na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych

więcej

Nr 272/211/21 z dn. 25-02-2021

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2021 r.

więcej

Nr 271/211/21 z dn. 25-02-2021

w sprawie planu dochodów i planu wydatków Województwa Mazowieckiego na 2021 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

więcej
Uchwały zarządu