Uchwały zarządu

2010.10.12

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Marcin Ryszkowski

Uchwała 2016/387/10
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 05 października 2010 r.

w sprawie przyjęcia do realizacji projektu systemowego nr POKL.06.02.00-14-004/10 Czas na biznes III,realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie w ramach Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013.Pliki do pobrania

Rozmiar 30 kB , Liczba pobrań: 149, Adobe Acrobat Document
Rozmiar 11305 kB , Liczba pobrań: 51, Archiwum WinRAR-a (ZIP)
powrót