Uchwały zarządu

2010.10.12

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Marcin Ryszkowski

Uchwała 2020/387/10
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 05 października 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków ocenionych w ramach konkursu zamkniętego nr 1/POKL/8.1.3/2010 dla Działania 8.1 „Rozwój pracowników
i przedsiębiorstw w regionie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Poddziałanie 8.1.3 „Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności                      – projekty konkursowe realizowane przez partnerów społecznych” trwającego                      od 10 maja 2010 r. do9 czerwca 2010 r.Pliki do pobrania

Rozmiar 29 kB , Liczba pobrań: 117, Adobe Acrobat Document
Rozmiar 34 kB , Liczba pobrań: 156, Dokument programu Microsoft Excel
powrót