Uchwały zarządu

2010.10.12

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Marcin Ryszkowski

Uchwała 2026/388/10
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 08 października 2010 r.

w sprawie przyjęcia do realizacji projektu systemowego nr POKL.09.04.00-14-077/10 pt.: „Wysoko wykwalifikowany nauczyciel najlepszą inwestycją w edukację”, realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.Pliki do pobrania

Rozmiar 30 kB , Liczba pobrań: 196, Adobe Acrobat Document
Rozmiar 142 kB , Liczba pobrań: 243, Dokument programu Microsoft Word
powrót