Uchwały zarządu

2010.10.12

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Marcin Ryszkowski

Uchwała 2027/388/10
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 08 października 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków ocenionych w ramach konkursu zamkniętego nr 1/POKL/IN/2010 dla Działania7.4 Projekty innowacyjne testujące, temat: „Poszukiwanie skutecznych metod zapewnienia trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 trwającego od dnia 1 czerwca 2010 roku do dnia 30 czerwca 2010 roku.Pliki do pobrania

Rozmiar 28 kB , Liczba pobrań: 155, Adobe Acrobat Document
Rozmiar 24 kB , Liczba pobrań: 189, Dokument programu Microsoft Excel
powrót