Uchwały zarządu

2010.10.20

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Marcin Ryszkowski

Uchwała 2068/389/10
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 12 października 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia i realizacji projektu systemowego nr POKL.08.01.02-14-174/10 ,,Samozatrudnienie skutecznym sposobem na bezrobocie”realizowanego przez Województwo Mazowieckie - Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie w ramach Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działania 8.1 „Rozwój pracowników
i przedsiębiorstw w regionie”, Podziałanie 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych
i modernizacyjnych w regionie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013.Pliki do pobrania

Rozmiar 29 kB , Liczba pobrań: 187, Adobe Acrobat Document
Rozmiar 6198 kB , Liczba pobrań: 53, Archiwum WinRAR-a (ZIP)
powrót