Uchwały zarządu

2010.10.26

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Marcin Ryszkowski

Uchwała 2115/391/10
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 19 października 2010 r.

w sprawie przyjęcia do realizacji projektu systemowego nr POKL.09.01.02-14-001/10 pt.: „Mazowieckie Centra Talentu i Kariery”, realizowanego przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych
w systemie oświaty” Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów
z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013.Pliki do pobrania

Rozmiar 39 kB , Liczba pobrań: 194, Adobe Acrobat Document
Rozmiar 152 kB , Liczba pobrań: 195, Dokument programu Microsoft Word
powrót