Uchwały zarządu

2010.11.05

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Marcin Ryszkowski

Uchwała 2175/393/10
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 26 października 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia listywniosków, które w wyniku pozytywnie rozpatrzonego protestu przeszły procedurę ponownej oceny merytorycznej, lub których ocena została skorygowana w wyniku pozytywnie rozpatrzonego protestu w ramach konkursu otwartego nr 1/POKL/9.1.1/2010 dlaPoddziałania 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności
w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 trwającego od dnia 2 lutego 2010 r. do dnia 1 marca 2010 r.
na podstawie protokołu z III posiedzenia Komisji Oceny projektów.Pliki do pobrania

Rozmiar 28 kB , Liczba pobrań: 139, Adobe Acrobat Document
Rozmiar 13 kB , Liczba pobrań: 161
powrót