Uchwały zarządu

2010.12.20

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Iwona Kalinowska

Uchwała 126/4/10
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 14 grudnia 2010 r.

w sprawie wydatkowania w roku 2010 środków finansowych na realizację umowy nr 17/2010 z dnia 16 czerwca 2010 r., dotyczącej wykonania prac eksperckich, dostawy oprogramowania, dostawy i wdrożenia zintegrowanych ze sobą systemów teleinformatycznych oraz przeprowadzenia szkoleń, realizowanej w ramach projektu pt. „Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych Topograficznych oraz modernizacja usług publicznych świadczonych przez służbę geodezyjną i kartograficzną”, współfinansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.Pliki do pobrania

Rozmiar 34 kB , Liczba pobrań: 163, Adobe Acrobat Document
powrót