Uchwały zarządu

2018.01.22

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Kamila Zawadzka

Uchwała 120/309/18
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 16 stycznia 2018 r.

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządzenie uchwały Sejmiku w sprawie określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, tj. obszarów dróg wojewódzkich zaliczanych do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustycznePliki do pobrania

Rozmiar 121 kB , Liczba pobrań: 78, Adobe Acrobat Document
Rozmiar 49 kB , Liczba pobrań: 79, Dokument programu Microsoft Word
Rozmiar 93 kB , Liczba pobrań: 71, Dokument programu Microsoft Word
Rozmiar 720260 kB , Liczba pobrań: 238, Adobe Acrobat Document
Rozmiar 714379 kB , Liczba pobrań: 207, Adobe Acrobat Document
powrót