Uchwały zarządu

2020.10.22

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Kamila Zawadzka

Uchwała 1584/172/20
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 12 października 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.10.03.01-IP.01-14-090/20 dla Osi Priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.3 „Doskonalenie zawodowe”, Poddziałania 10.3.1 „Doskonalenie zawodowe uczniów” RPO WM 2014–2020Pliki do pobrania

Rozmiar 375 kB , Liczba pobrań: 0, Adobe Acrobat Document
powrót