Uchwały zarządu

2021.01.21

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Beata Gwara

Uchwała 94/200/21
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 19 stycznia 2021 r.

w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji w 2021 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa mazowieckiegopowrót