Z posiedzeń zarządu

10. posiedzenie zarządu, 20 grudnia 2018 r.

2018.12.21 12:30 , aktualizacja: 2018.12.21 12:38

Autor: Katarzyna Grochocka (OR), Wprowadzenie: Dorota Mądral

Dnia 20 grudnia (czwartek) odbyło się 10. posiedzenie Zarządu Województwa Mazowieckiego

 

Przyjęto następujący porządek obrad:

 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie upoważnienia do reprezentowania Województwa Mazowieckiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki „Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica” Spółka z o.o.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Województwo Mazowieckie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki „Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica” Spółka z o.o.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie udzielenia pożyczki Mazowieckiemu Szpitalowi Specjalistycznemu Sp. z o.o.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Samodzielnemu Wojewódzkiemu Zespołowi Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie planu dochodów i wydatków Województwa Mazowieckiego na 2018 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniająca uchwałę w sprawie planu dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Województwo Mazowieckie na 2018 rok.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie prognozowanej wysokości rezerwy celowej na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie prognozowanej wysokości rezerwy celowej na wkłady własne w realizację projektów współfinasowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie opracowania budżetu Województwa Mazowieckiego na 2019 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej,
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie planu dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Województwo Mazowieckie na 2019 rok.
 1. Projektem uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie prognozowanej wysokości rezerwy celowej na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie prognozowanej wysokości rezerwy celowej na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie uchwalenia Planu gospodarki opadami dla województwa mazowieckiego 2024.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024.

Liczba wyświetleń: 178

powrót