Z posiedzeń zarządu

15. posiedzenie zarządu, 8 stycznia 2019 r.

2019.01.08 13:05 , aktualizacja: 2019.01.08 13:08

Autor: Piotr Szychowski (OR), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

We wtorek, 8 stycznia, odbyło się 15 posiedzenie Zarządu Województwa Mazowieckiego.

Wykaz skrótów:

Sp. z o.o. – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie protokołów z:
  1. 11 posiedzenia Zarządu Województwa Mazowieckiego w dniu 27 grudnia 2018 r.,
  2. 12 posiedzenia Zarządu Województwa Mazowieckiego w dniu 31 grudnia 2018 r. (w trybie obiegowym),
  3. 14 posiedzenia Zarządu Województwa Mazowieckiego w dniu 3 stycznia 2019 r. (w trybie obiegowym),
 2. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na nawiązanie stosunku pracy na stanowisku Zastępcy Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „MEDITRANS OSTROŁĘKA” Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce ds. Medycznych.
 3. Informacja o wysokości zobowiązań zaciągniętych w 2018 roku w imieniu Województwa Mazowieckiego przewidzianych w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na 2018 rok w części, której dysponentem jest Kancelaria Marszałka.
 4. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań wieloletnich z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie.
 5. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań wieloletnich z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Płocku.
 6. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań wieloletnich z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Ciechanowie.
 7. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań wieloletnich z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce.
 8. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań wieloletnich z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Otwocku.
 9. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań wieloletnich z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Przasnyszu.
 10. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań wieloletnich z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 w Garwolinie.
 11. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań wieloletnich z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Medycznej Szkoły Policealnej Nr 3 im. dr Andrzeja Krocina w Warszawie.
 12. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań wieloletnich z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.
 13. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań wieloletnich z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz upoważnienia do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2019 – 2038 przedsięwzięć wieloletnich prowadzonych przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
 14. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań wieloletnich z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu.
 15. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań wieloletnich z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Bursy Regionalnej w Ostrołęce.
 16. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań wieloletnich z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach.
 17. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2019 – 2038 przedsięwzięć wieloletnich prowadzonych przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce – Letnisku.
 18. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań wieloletnich z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Zespołu Medyczno – Społecznych Szkół Policealnych w Mińsku Mazowieckim.
 19. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań wieloletnich z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie.
 20. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań wieloletnich z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Radomiu.
 21. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań wieloletnich z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Biblioteki Pedagogicznej w Płocku.
 22. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań wieloletnich z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu.
 23. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań wieloletnich z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Brata Zenona Żebrowskiego w Czarni.
 24. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań wieloletnich z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie.
 25. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań wieloletnich z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Biblioteki Pedagogicznej w Ostrołęce.
 26. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań wieloletnich z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie.
 27. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań wieloletnich z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Biblioteki Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach.
 28. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań wieloletnich z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących im. Ks. Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Radomiu.
 29. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania rocznych sprawozdań finansowych Województwa Mazowieckiego za rok 2018 i za rok 2019 oraz sporządzenia sprawozdania dodatkowego dla Komitetu Audytu.
 30. Informacja w sprawie struktury własności i sposobu użytkowania gruntów w województwie mazowieckim.
 31. Informacja o wysokości zobowiązań zaciągniętych w II półroczu 2018 r. w imieniu Województwa Mazowieckiego przewidzianych w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na 2018 rok w części, której dysponentem jest Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii.
 32. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie udzielenia dotacji podmiotom leczniczym na realizację zadania pn.: „Program Szkoła Promocji Zdrowia” w 2019 r.
 33. Informacja o wysokości zobowiązań zaciągniętych w II półroczu 2018 roku w imieniu Województwa Mazowieckiego przewidzianych w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na 2018 rok w części, której dysponentem jest Departament Zdrowia i Polityki Społecznej.
 34. Informacja o wysokości zobowiązań zaciągniętych w II półroczu 2018 r. w imieniu Województwa Mazowieckiego przewidzianych w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na 2018 rok w części, której dysponentem jest Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych.
 35. Informacja o wysokości zobowiązań zaciągniętych w II półroczu 2018 r. w imieniu Województwa Mazowieckiego przewidzianych w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na 2018 rok w części, której dysponentem jest Departament Opłat Środowiskowych.
 36. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, dla naboru przeprowadzonego od 22 czerwca 2018 r. do 21 sierpnia 2018 r.
 37. Informacja o wysokości zobowiązań zaciągniętych w II półroczu 2018 r., w imieniu Województwa Mazowieckiego przewidzianych w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na 2018 rok w części, której dysponentem jest Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich.
 38. Informacja w sprawie przeniesienia środków na realizację przedsięwzięć kulturalnych organizowanych w ramach obchodów roku 2019 na Mazowszu „Roku Witolda Gombrowicza, Roku Stanisława Moniuszki, Roku 20 – lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego”.
 39. Informacja o wysokości zobowiązań zaciągniętych w II półroczu 2018 roku w imieniu Województwa Mazowieckiego przewidzianych w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na 2018 rok w części, której dysponentem jest Departament Kultury, Promocji i Turystyki.
 40. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w województwie mazowieckim w 2019 roku zadań publicznych w obszarze „Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie”.
 41. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”.
 42. Informacja w sprawie wyrażenia stanowiska Zarządu Województwa Mazowieckiego uwzględniającego ochronę ogrodów działkowych w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. st. Warszawy.
 43. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 3.1) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.
 44. Informacja o wysokości zobowiązań zaciągniętych w 2018 roku w imieniu Województwa Mazowieckiego przewidzianych w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na 2018 rok w części, której dysponentem jest Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich.
 45. Informacja w sprawie wyrażenia zgody na wydłużenie terminu realizacji zadań przez Powiaty - beneficjentów „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu”.
 46. Informacja w sprawie projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030.
 47. Informacja w sprawie wniosku Fundacji Krzewienia Kultury Artystycznej Osób Niepełnosprawnych dotyczącego użyczenia lokalu położonego w Warszawie przy ul. Brzeskiej 12.
 48. Informacja w sprawie udostępnienia Fundacji Ewy Błaszczyk „AKOGO?” nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej przy ul. Kondratowicza 8 w Warszawie.
 49. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wysokości i warunków udzielenia bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
 50. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku do likwidacji urządzenia wielofunkcyjnego HP DeskJet 2515.
 51. Informacja w sprawie wniosków wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych dotyczących zwiększenia środków finansowych w roku 2019.
 52. Informacja w sprawie wniosków samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
 53. Informacja o wysokości zobowiązań zaciągniętych w II półroczu 2018 r., w imieniu Województwa Mazowieckiego przewidzianych w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na 2018 rok w części, której dysponentem jest Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji.
 54. Informacja w sprawie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa – Modlin Sp. z o.o.
 55. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie upoważnienia do reprezentowania Wspólnika, Województwa Mazowieckiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa – Modlin Sp. z o.o.
 56. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Województwo Mazowieckie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa – Modlin Sp. z o.o.
 57. Informacja dotycząca zaawansowania zadania pn.: „Budowa nowej siedziby Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Kochanowskiego w Garbatce – Letnisku”.
 58. Sprawy różne.

Liczba wyświetleń: 283

powrót