Z posiedzeń zarządu

18. posiedzenie zarządu, 21 stycznia 2019 r.

2019.01.22 13:00

Autor: Katarzyna Grochocka (OR), Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

W poniedziałek, 21 stycznia 2019 r., odbyło się 18. posiedzenie Zarządu Województwa Mazowieckiego

 

Przyjęto następujący porządek obrad:

  1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego autopoprawki nr 1 do projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2019–2038.

Liczba wyświetleń: 165

powrót