Z posiedzeń zarządu

51. posiedzenie zarządu, 7 czerwca 2019 r.

2019.06.07 14:40 , aktualizacja: 2019.06.07 14:53

Autor: Katarzyna Krupowicz (OR), Wprowadzenie: Jerzy Lipka-Wołowski

7 czerwca odbyło się 51 posiedzenie Zarządu Województwa Mazowieckiego.

 

Porządek obrad:

  1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów, złożonych w ramach konkursu RPMA.01.02.00-IP.01-14-080/18, Oś priorytetowa I „Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce” dla Działania 1.2 „Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw”, Typ projektów: „Projekty badawczo-rozwojowe dla beneficjentów posiadających doświadczenie w prowadzeniu prac B+R” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.

Liczba wyświetleń: 182

powrót