Tagi

Wyników: 69 Aktualności

1. Strategia rozwoju regionalnego po 2020 roku. Jaka będzie? » więcej
2. Mazowsze: jeden program operacyjny – dwa podejścia do korzystania ze środków unijnych » więcej
3. Ważne decyzje sejmiku » więcej
4. O polityce spójności UE w Dubrowniku » więcej
5. O przyszłości polityki spójności dyskutowano w Brukseli » więcej
6. W Płocku obradował Konwent Marszałków Województw RP » więcej
7. Marszałkowie o polityce spójności » więcej
8. Debata o przyszłości Europy » więcej
9. W Brukseli rozmawiano o kluczowej polityce unijnej » więcej
10. Jaki będzie przyszły budżet UE? » więcej
11. Europa na rozdrożu? » więcej
12. Z prac Komitetu Regionów » więcej
13. Sojusz na rzecz silnej polityki spójności » więcej
14. I Konwent Marszałków w Opolu » więcej
15. Ruszają konsultacje polityki spójności po 2020 » więcej
16. Jaka będzie przyszła polityka spójności? » więcej
17. Działa sprawnie od dekady » więcej
18. Trzeba zoptymalizować wydatki » więcej
19. O budżecie UE i polityce spójności » więcej
20. Najważniejsze jest współdziałanie » więcej
21. Z seniorami o przyszłości Mazowsza » więcej
22. Jak skutecznie sprostać nowym wyzwaniom? » więcej
23. Polityka spójności a Mazowsze » więcej
24. Wizyta Ambasadora Bułgarii » więcej
25. KR o bieżących problemach państw i regionów UE » więcej
26. Sesja plenarna Europejskiego Komitetu Regionów » więcej
27. O przyszłej polityce spójności » więcej
28. Obrady komisji COTER w Warszawie? » więcej
29. Rozwój regionalny okiem naukowców » więcej
30. Wyjazdowe posiedzenie Prezydium Komitetu Regionów » więcej
31. O wyniku negocjacji dotyczących umów partnerstwa oraz programów operacyjnych i budowaniu rynków... » więcej
32. O rozwoju miast europejskich » więcej
33. Unijna polityka rozwoju miast europejskich – rola władz lokalnych i regionalnych » więcej
34. Jak zainwestować unijne środki » więcej
35. Polityka miejska tematem posiedzenia COTER » więcej
36. Międzynarodowa debata o polityce spójności » więcej
37. Spotkanie grupy przyjaciół polityki spójności » więcej
38. IV posiedzenie Rady Innowacyjności » więcej
39. Umacnianie współpracy w Komitecie Regionów » więcej
40. O polityce spójności » więcej
41. Posiedzenie Komisji Polityki Spójności Terytorialnej – COTER » więcej
42. Konwent Marszałków w Lidzbarku Warmińskim » więcej
43. Europejski Kongres Gmin Wiejskich » więcej
44. Posiedzenie Komisji COTER » więcej
45. Otwarte dni regionów i miast europejskich w Brukseli » więcej
46. Polityka spójności kluczem do harmonijnego rozwoju UE » więcej
47. V Konwent Przewodniczących Sejmików » więcej
48. Obrady Komisji ds. budżetu UE » więcej
49. Wrześniowe posiedzenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego » więcej
50. O polityce spójności na posiedzeniu Komisji COTER » więcej
51. Posiedzenie Prezydium Komitetu Regionów i Sesja Plenarna Komitetu Regionów » więcej
52. Konwent Marszałków – Rada Programowa Związku Województw RP » więcej
53. Mazowsze jako region przejściowy po 2013 roku » więcej
54. Mazowsze walczy o unijne wsparcie na lata 2014-2020 » więcej
55. V posiedzenie Konwentu Marszałków RP na Mazowszu » więcej
56. Marszałek na Posiedzeniu Prezydium i Sesji Plenarnej Komitetu Regionów » więcej
57. O przyszłości polityki spójności » więcej
58. Konwent Marszałków Województw RP w Sterdyni » więcej
59. Posiedzenie Komisji COTER Komitetu Regionów » więcej
60. O wykorzystaniu funduszy europejskich w czasie spowolnienia gospodarczego » więcej
61. O polityce spójności w piątą rocznicę wejścia do UE » więcej
62. „Mazowsze pięknieje” » więcej
63. Mazowsze jako region przejściowy – konferencja » więcej
64. X posiedzenie Podkomitetu Monitorującego ds. polityki regionalnej » więcej
65. V Posiedzenie Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia » więcej
66. Sesja Plenarna Komitetu Regionów » więcej
67. Województwo Mazowieckie nagrodzone za promocję spójności » więcej
68. 10 lat funkcjonowania samorządu województw » więcej
69. Europejskie forum na temat spójności terytorialnej i przyszłości polityki spójności » więcej

Wyników: 1 Z serca Polski nr 3/17

70. COTER w Warszawie: o przyszłości polityki spójności » więcej

Wyników: 1 Z serca Polski nr 5/17

71. Manewry wokół pieniędzy samorządów » więcej

Wyników: 1 Z serca Polski nr 8/17

72. O unijnych finansach » więcej

Wyników: 1 Z serca Polski nr 11/17

73. Który wariant? » więcej

Wyników: 1 Mazowsze serce Polski nr 4/18

74. Po co nam wspólna Europa? » więcej

Wyników: 1 Mazowsze serce Polski nr 9/18

75. Walka o każde euro » więcej