Tagi

Wyników: 161 Aktualności

1. Forum Miast i Regionów dla Bałkanów » więcej
2. O współpracy z indyjskim stanem Hariana » więcej
3. Wspólny szlak pielgrzymkowy » więcej
4. Spotkanie marszałka Adama Struzika z Ambasadorem Republiki Indii w Polsce » więcej
5. Goście z Serbii na Mazowszu » więcej
6. Z sąsiadami o przyszłości i przeszłości » więcej
7. Brandenburgia i Mazowsze - zacieśnienie współpracy międzyregionalnej » więcej
8. Mazowsze z wizytą w Prowincji Wojwodiny » więcej
9. Studenci z Hong Kongu z wizytą u marszałka » więcej
10. Kolejny krok we współpracy z prowincją Szantung » więcej
11. Dzień samorządu na Ukrainie » więcej
12. Międzynarodowo o opiece medycznej » więcej
13. Coraz bliżej współpracy Mazowsza z Peloponezem » więcej
14. Współpraca popłaca » więcej
15. Delegacja egipska na Mazowszu » więcej
16. Nowy Jedwabny Szlak na Mazowszu » więcej
17. O Mazowszu z dziennikarzami z Egiptu » więcej
18. Goście z Senegalu » więcej
19. Wizyta irańskich przedsiębiorców » więcej
20. Wizyta egipskiej delegacji » więcej
21. O inwestycjach na Mazowszu » więcej
22. Zacieśnianie współpracy Mazowsza z Chinami » więcej
23. Wizyta delegacji z Chuzestanu » więcej
24. Nowe możliwości współpracy gospodarczej » więcej
25. O szlakach wodnych » więcej
26. Delegacja z Mazowsza w Holandii Południowej » więcej
27. Razem można więcej » więcej
28. Jak budować nowoczesną Europę? » więcej
29. Tureccy przedsiębiorcy na Mazowszu » więcej
30. Z misją gospodarczą na Ukrainie » więcej
31. Chińscy goście z ciekawą ofertą » więcej
32. Marszałek z wizytą w Chinach » więcej
33. Dubrownik gościł partnerów z Polski i Chorwacji » więcej
34. Coraz bliższa współpraca z Indonezją » więcej
35. Z posiedzenia sejmiku… » więcej
36. Partnerska współpraca Mazowsza i Holandii » więcej
37. W Madrycie o zrównoważonym rozwoju » więcej
38. Łosickie Dni Dialogu Kultur » więcej
39. Z wizytą w Szantung i Hebei » więcej
40. Polska i Chiny coraz bliżej » więcej
41. Dyplomatyczna wizyta » więcej
42. Współpraca Mazowsza z Austrią » więcej
43. Wizyta w Chorwacji » więcej
44. Czas na współpracę » więcej
45. Goście z Kazachstanu » więcej
46. Współpraca Polski i Mongolii » więcej
47. Perspektywa współpracy z obwodem rówieńskim » więcej
48. Pierwsza oficjalna wizyta » więcej
49. Współpraca z prowincją Hebei coraz bliżej » więcej
50. NIK podzieli się doświadczeniem » więcej
51. ZWRP w nowej kadencji samorządowej » więcej
52. Polsko-holenderski projekt na rzecz rozwoju gospodarki wodnej » więcej
53. Współpraca Mazowsza z węgierskim partnerem » więcej
54. Finał projektu airLED » więcej
55. Wizyta Ambasadora Republiki Federalnej Niemiec » więcej
56. Misja gospodarcza algierskich przedsiębiorców na Mazowszu » więcej
57. Dwie karetki dla Ukrainy » więcej
58. Mazowsze i Hebei otwarte na współpracę » więcej
59. Biznesowa współpraca z Chinami » więcej
60. Polska i Holandia na rzecz Międzynarodowej Drogi Wodnej E40 » więcej
61. Europa bardziej partnerska » więcej
62. 20 lat Dumy Obwodu Rosyjskiego » więcej
63. Macedonia poszukuje partnerów współpracy zagranicznej na Mazowszu » więcej
64. Jak usprawnić pozyskiwanie funduszy unijnych? » więcej
65. O edukacji w Polsce i Kazachstanie » więcej
66. Mazowieccy przedsiębiorcy z misją gospodarczą w Moskwie » więcej
67. V Forum Regionów Polska-Rosja » więcej
68. Z oficjalną wizytą na Ukrainie » więcej
69. Spotkanie z przedstawicielami prowincji Shandong (Szantung) » więcej
70. Przedstawiciele największych samorządów wietnamskich z wizytą u marszałka województwa » więcej
71. Wizyta gubernatora obwodu wołyńskiego » więcej
72. Wizyta delegacji obwodu winnickiego » więcej
73. O polsko-chińskiej współpracy » więcej
74. Ambasador Wietnamu z wizytą u marszałka » więcej
75. 10 lat owocnej współpracy » więcej
76. Wizyta delegacji Autonomicznej Prowincji Trydent » więcej
77. Wizyta delegacji ze stanu Teksas na Mazowszu » więcej
78. Delegacja z Mazowsza z wizytą w Saksonii -Anhalt » więcej
79. Spotkanie z przedstawicielami Rady Obwodu Lwowskiego » więcej
80. Ambasador Republiki Kazachstanu z wizytą u marszałka » więcej
81. Polskie doświadczenia przykładem dla innych » więcej
82. Amerykańscy naukowcy z wizytą u marszałka » więcej
83. Kierownictwo Dumy Obwodu Moskiewskiego z wizytą na Mazowszu » więcej
84. Porozumienie z Radą Obwodu Odeskiego » więcej
85. Posiedzenie Wspólnego Komitetu Konsultacyjnego UE » więcej
86. Spotkanie z Ambasadorem Izraela » więcej
87. Nowe perspektywy współpracy z Chorwacją » więcej
88. O projekcie THE ISSUE w urzędzie marszałkowskim » więcej
89. Umacnianie współpracy w Komitecie Regionów » więcej
90. Obrady komisji COTER w Lizbonie » więcej
91. Wizyta w Autonomicznej Wspólnocie Madrytu » więcej
92. O dalszej współpracy z Bankiem Światowym » więcej
93. Coraz bliższa współpraca polsko – ukraińska » więcej
94. Wizyta Ambasadora Belgii » więcej
95. Grudniowe posiedzenie Sejmiku » więcej
96. Czerpiemy z norweskich doświadczeń » więcej
97. Mazowsze z Brandenburgią o przyszłości regionów » więcej
98. Płocki Teatr Dramatyczny w obwodzie moskiewskim » więcej
99. Zgromadzenie Parlamentu Hanzeatyckiego » więcej
100. Październikowe posiedzenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego » więcej
101. Wizyta delegacji obwodu winnickiego na Mazowszu » więcej
102. Spotkanie z dziennikarzami z Kazachstanu » więcej
103. Goście z Chile w Urzędzie Marszałkowskim » więcej
104. Polsko-saudyjska współpraca gospodarcza » więcej
105. Dni Mazowsza na Podolu » więcej
106. Wizyta na Mazowszu ekspertów ds. ruchu drogowego z Saksonii-Anhalt » więcej
107. Kultura łączy narody – wizyta na Mazowszu gruzińskich dyplomatów » więcej
108. Bruksela i Mazowsze razem na rzecz środowiska » więcej
109. Czekamy na państwa w Brukseli » więcej
110. Z Kokszetau do Gorzewa » więcej
111. Z regionami partnerskimi o sporcie najmłodszych » więcej
112. Perspektywy współpracy Mazowsza z regionem partnerskim Saksonia-Anhalt » więcej
113. 50 lat istnienia OECD » więcej
114. Współpraca z Dolną Austrią w zakresie technologii przyjaznych środowisku » więcej
115. Współpraca z Ukrainą tematem konferencji w Płońsku » więcej
116. Mazowsze i Region Sztokholmski zacieśniają współpracę » więcej
117. III Forum Regionów Polski i Rosji w Moskwie » więcej
118. Misja do Kazachstanu – podsumowanie i perspektywy współpracy » więcej
119. Wymierne efekty współpracy z norweskim partnerem » więcej
120. Spotkanie Marszałka Województwa Mazowieckiego z Prezydentem Republiki Mołdawii » więcej
121. Mazowsze w Europejskiej Sieci Regionów Chemicznych » więcej
122. Misja Gospodarcza do Kazachstanu zakończona sukcesem » więcej
123. Polsko-niemiecka wizja rozwoju » więcej
124. Współpraca miast Mazowsza i Obwodu Moskiewskiego » więcej
125. Wspólne budowanie przyszłości Mazowsza » więcej
126. Wizyta Ambasadora Republiki Federalnej Niemiec » więcej
127. Mazowsze i Trydent - szanse współpracy » więcej
128. Wizyta dyplomatów w Urzędzie Marszałkowskim » więcej
129. Międzynarodowe Forum Inwestycyjne Obwodu Kijowskiego » więcej
130. Chopin po węgiersku » więcej
131. Spotkanie Marszałka z Ambasadorem Republiki Ekwadoru » więcej
132. Dzieci powodzian z Mazowsza na wakacjach w Saksonii-Anhalt » więcej
133. Posiedzenie Komisji CIVEX Komitetu Regionów » więcej
134. XIV Forum polsko - niemieckie » więcej
135. Marszałek spotkał się z dziennikarzami z Kazachstanu » więcej
136. Region partnerski Saksonia-Anhalt pomaga Mazowszu » więcej
137. II Forum Regionów Polska-Rosja » więcej
138. Spotkanie Marszałka z Ambasadorem Izraela » więcej
139. Współpraca szkół zawodowych z Mazowsza i Nadrenii Północnej - Westfalii » więcej
140. Wizyta Ambasadora Królestwa Niderlandów » więcej
141. Wizyta Ambasadora Japonii na Mazowszu » więcej
142. Order Leopolda dla marszałka » więcej
143. Dni Rosji w Płocku » więcej
144. Spotkanie Marszałka Adama Struzika z Gubernatorem Tokio » więcej
145. Współpraca samorządu województwa z Bankiem Światowym » więcej
146. Wizyta delegacji Województwa Mazowieckiego w Republice Korei » więcej
147. Ambasador Białorusi z wizytą w Urzędzie » więcej
148. Wizyta marszałka w Brukseli » więcej
149. Ukraińska delegacja z wizytą na Mazowszu » więcej
150. Wizyta Ambasadora Republiki Korei » więcej
151. Mazowieckie firmy na Ukrainie » więcej
152. Współpraca między województwami – osiągnięcia i możliwości » więcej
153. O współpracy zagranicznej z dziennikarzami polonijnymi » więcej
154. Współpraca z Koreą Południową » więcej
155. Mazowsze w Brazylii » więcej
156. Radni z brazylijskiego regionu Goiás z wizytą na Mazowszu » więcej
157. Ambasador Kanady z wizytą u Marszałka » więcej
158. W Płocku rozmawiano o polsko-rosyjskiej współpracy przedsiębiorców » więcej
159. Nowy Ambasador Chin z wizytą u Marszałka » więcej
160. Gubernator Prowincji Wschodnia Flandria i Ambasador Królestwa Belgii z wizytą u Marszałka » więcej
161. Wizyta ukraińskich dziennikarzy na Mazowszu » więcej

Wyników: 14 Z regionu

162. Węgierski akcent w Radomiu » więcej
163. Mazowsze na Dożynkach Saksonii-Anhalt » więcej
164. Z Finami o gospodarce odpadowej » więcej
165. Goście ze Stuttgartu » więcej
166. Przedstawiciele regionu Bruksela-Stolica z wizytą na Mazowszu. » więcej
167. Mazowsze dzieli się doświadczeniami » więcej
168. Współpraca biznesowa między regionami » więcej
169. Wystawa „Moje Mazowsze” w obwodzie moskiewskim » więcej
170. Spotkanie biznesowe z delegacją obwodu winnickiego Ukrainy » więcej
171. Wizyta delegacji rządowo-parlamentarnej z Mongolii » więcej
172. Spotkanie z mazowieckimi przedsiębiorcami » więcej
173. Korytarz Transportowy Bałtyk – Adriatyk » więcej
174. Misja gospodarcza w Kijowie » więcej
175. Wizyta przedstawicieli Komisji Konstytucyjnej Gruzji w Polsce » więcej

Wyników: 1 Mazowsze serce Polski nr 12/18

176. Mazowsze o smaku wina » więcej