Tagi

Wyników: 40 Aktualności

1. Mazowsze świetnie radzi sobie z funduszami UE » więcej
2. Strategia rozwoju regionalnego po 2020 roku. Jaka będzie? » więcej
3. COTER w Rumunii » więcej
4. O polityce spójności UE w Dubrowniku » więcej
5. Komitet Regionów przeciwko mowie nienawiści » więcej
6. Europejski Komitet Regionów o priorytetach polityki spójności » więcej
7. Komisja ENVE obradowała na Węgrzech » więcej
8. Mobilność niskoemisyjna – posiedzenie komisji COTER » więcej
9. Jaki będzie przyszły budżet UE? » więcej
10. O unijnym budżecie » więcej
11. Trzeba zoptymalizować wydatki » więcej
12. O polityce spójności i budżecie UE » więcej
13. W Warszawie obraduje COTER » więcej
14. O przyszłej polityce spójności » więcej
15. Obrady komisji COTER w Warszawie? » więcej
16. Ważne tematy na forum europejskim » więcej
17. Unijne plany na kolejny rok » więcej
18. Ku harmonijnemu rozwojowi w UE » więcej
19. O rozwoju miast europejskich » więcej
20. Praca w komisjach wre! » więcej
21. COTER, ENVE i Grupa Wyszehradzka w nowej kadencji » więcej
22. Podsumowanie COTER » więcej
23. Galileo na usługach pasażerów » więcej
24. Unijna polityka rozwoju miast europejskich – rola władz lokalnych i regionalnych » więcej
25. Polityka miejska tematem posiedzenia COTER » więcej
26. Posiedzenie komisji COTER » więcej
27. Zrównoważony transport tematem obrad Komitetu Regionów » więcej
28. Posiedzenie komisji COTER w Dunkierce » więcej
29. Komisja COTER opiniowała IV Pakiet Kolejowy » więcej
30. Posiedzenie komisji COTER w Porto » więcej
31. IV pakiet kolejowy i Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym » więcej
32. „Czysta energia” i regiony przejściowe – to tematy rozmów w Brukseli » więcej
33. Posiedzenie komisji COTER » więcej
34. O strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego » więcej
35. Regiony i miasta na rzecz zintegrowanego rozwoju terytorialnego » więcej
36. Obrady komisji COTER w Lizbonie » więcej
37. Posiedzenie Komisji Polityki Spójności Terytorialnej – COTER » więcej
38. O polityce spójności na posiedzeniu Komisji COTER » więcej
39. Siódme posiedzenie Komisji Polityki Spójności Terytorialnej – COTER » więcej
40. Posiedzenie Komisji COTER Komitetu Regionów » więcej

Wyników: 1 Z serca Polski nr 3/17

41. COTER w Warszawie: o przyszłości polityki spójności » więcej