Tagi

Wyników: 151 Aktualności

1. ENVE o czystej energii » więcej
2. Europa chce chronić klimat » więcej
3. Komisja ENVE obradowała w Rumunii » więcej
4. Wspólne wartości państw członkowskich UE » więcej
5. O polityce spójności UE w Dubrowniku » więcej
6. Komitet Regionów przeciwko mowie nienawiści » więcej
7. Ubóstwo energetyczne w Europie » więcej
8. Debata o europejskich wartościach » więcej
9. O przyszłości polityki spójności dyskutowano w Brukseli » więcej
10. O bieżących sprawach regionów w Brukseli » więcej
11. Obradowało Prezydium Europejskiego Komitetu Regionów » więcej
12. W Brukseli trwa walka o wsparcie dla Mazowsza » więcej
13. Wyraźny głos polskich regionów w sprawie polityki spójności » więcej
14. Debata o przyszłości Europy » więcej
15. Europejski Komitet Regionów – o budżecie UE » więcej
16. O wodzie i gazie w Unii Europejskiej » więcej
17. W Brukseli rozmawiano o kluczowej polityce unijnej » więcej
18. Posiedzenie EPL w Sofii » więcej
19. Europa na rozdrożu? » więcej
20. Z prac Komitetu Regionów » więcej
21. Sojusz na rzecz silnej polityki spójności » więcej
22. Komitet Regionów dyskutuje o budżecie » więcej
23. Jaka będzie przyszła polityka spójności? » więcej
24. KR o cyfryzacji i klimacie » więcej
25. Rolnictwo, typologia terytorialna i energetyka głównymi tematami w Brukseli » więcej
26. Zielone miasta » więcej
27. Trzeba zoptymalizować wydatki » więcej
28. Transport – wspólny cel » więcej
29. O polityce spójności i budżecie UE » więcej
30. Przyszłość jest w kosmosie » więcej
31. O przyszłości Unii i zasadach » więcej
32. W Warszawie obraduje COTER » więcej
33. O polityce migracyjnej » więcej
34. KR o bieżących problemach państw i regionów UE » więcej
35. Sesja plenarna Europejskiego Komitetu Regionów » więcej
36. O przyszłej polityce spójności » więcej
37. Jak budować nowoczesną Europę? » więcej
38. Obrady komisji COTER w Warszawie? » więcej
39. Upraszczanie wdrażania Polityki Spójności » więcej
40. O problemie uchodźców w Salonikach » więcej
41. Dla lepszego wdrażania prawa ochrony środowiska UE » więcej
42. Wyjazdowa Komisja ENVE » więcej
43. O gospodarce cyrkulacyjnej w Brukseli – czy koło się domknie? » więcej
44. Debata na szczeblu unijnym » więcej
45. Minuta ciszy pamięci ofiar zamachów terrorystycznych w Brukseli » więcej
46. Łatwiejsze procedury we wdrażaniu polityki spójności? » więcej
47. O środowisku i energii w Brukseli » więcej
48. O współpracy i wyzwaniach Unii » więcej
49. … w kierunku Paktu Amsterdamskiego » więcej
50. Unijne plany na kolejny rok » więcej
51. Nowy plan prac komisji ENVE na 2016 r. » więcej
52. Lepsza współpraca, większe korzyści » więcej
53. Ku harmonijnemu rozwojowi w UE » więcej
54. Zielona Stolica Europy 2015 » więcej
55. Wyjazdowe posiedzenie Prezydium Komitetu Regionów » więcej
56. O wyniku negocjacji dotyczących umów partnerstwa oraz programów operacyjnych i budowaniu rynków... » więcej
57. O zmianach klimatycznych i unii energetycznej » więcej
58. Ustalenia w Mediolanie » więcej
59. Plan inwestycyjny dla Europy » więcej
60. Praca w komisjach wre! » więcej
61. ZWRP w nowej kadencji samorządowej » więcej
62. COTER, ENVE i Grupa Wyszehradzka w nowej kadencji » więcej
63. Nowa kadencja Komitetu Regionów » więcej
64. Posiedzenie komisji ENVE » więcej
65. Zmiany w Komitecie Regionów » więcej
66. Galileo na usługach pasażerów » więcej
67. Mazowsze w sieci METREX » więcej
68. Jak przyspieszyć absorpcję funduszy UE? » więcej
69. Unijna polityka rozwoju miast europejskich – rola władz lokalnych i regionalnych » więcej
70. Z wizytą w Swansea » więcej
71. Szczyt regionalnych i lokalnych przywódców politycznych EPL » więcej
72. KR w sprawie Ukrainy » więcej
73. RegioStars 2014 » więcej
74. Europa bardziej partnerska » więcej
75. Polityka miejska tematem posiedzenia COTER » więcej
76. Dyskusja nad opinią ws. wykonania unijnego budżetu » więcej
77. Recykling i ubóstwo energetyczne głównymi tematami rozmów w Brukseli » więcej
78. Sesja plenarna Komitetu Regionów » więcej
79. Posiedzenie komisji COTER » więcej
80. O przyszłości Komitetu Regionów » więcej
81. Marszałek na obradach Komisji ENVE » więcej
82. W Komitecie Regionów rozmawiano o Macedonii » więcej
83. Europejskie regiony i miasta startują do 2020 roku » więcej
84. Nowa, kryzysowa perspektywa budżetowa » więcej
85. Zrównoważony transport tematem obrad Komitetu Regionów » więcej
86. Dyskusja nad roczną procedurą budżetową UE » więcej
87. O europejskiej kosmicznej polityce przemysłowej » więcej
88. Ochrona środowiska przede wszystkim » więcej
89. Świat, jaki lubisz. Klimat, który ci odpowiada » więcej
90. Komisja COTER opiniowała IV Pakiet Kolejowy » więcej
91. O nowoczesnych technologiach w Brukseli » więcej
92. Sesja plenarna KR po raz setny » więcej
93. Finansowanie inwestycji lokalnych i regionalnych » więcej
94. Islandia coraz bliżej UE » więcej
95. IV pakiet kolejowy i Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym » więcej
96. O energetyce i odpadach w Brukseli » więcej
97. 99 sesja plenarna Komitetu Regionów » więcej
98. Posiedzenie 98. sesji plenarnej Komitetu Regionów » więcej
99. Współpraca międzyregionalna w dziedzinie chemii » więcej
100. Open Days 2012 » więcej
101. Wyjazdowe posiedzenie Komisji ENVE » więcej
102. Musimy podejmować wielopłaszczyznowe działania » więcej
103. Marszałek wybrany na powtórną kadencję do Prezydium Komitetu Regionów » więcej
104. Posiedzenie Komisji Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii – ENVE » więcej
105. Spotkanie grupy przyjaciół polityki spójności » więcej
106. Posiedzenie Wspólnego Komitetu Konsultacyjnego UE » więcej
107. Regiony i miasta na rzecz zintegrowanego rozwoju terytorialnego » więcej
108. Posiedzenie 95. Sesji plenarnej Komitetu Regionów » więcej
109. Europejska współpraca terytorialna » więcej
110. Umacnianie współpracy w Komitecie Regionów » więcej
111. Obrady komisji COTER w Lizbonie » więcej
112. Posiedzenie 94. sesji plenarnej Komitetu Regionów » więcej
113. Posiedzenie Komisji Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii » więcej
114. 93. sesja plenarna Komitetu Regionów i "Polska Wigilia" w Brukseli » więcej
115. Ochrona środowiska tematem rozmów w Brukseli » więcej
116. O przyszłości regionu Morza Bałtyckiego w Brukseli » więcej
117. Europejski Kongres Gmin Wiejskich » więcej
118. Posiedzenie Komisji COTER » więcej
119. Marszałek członkiem WKK ds. Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii » więcej
120. Polityka spójności kluczem do harmonijnego rozwoju UE » więcej
121. Posiedzenie Komisji ENVE Komitetu Regionów w Malmö w Szwecji » więcej
122. Obrady Komisji ds. budżetu UE » więcej
123. Konferencja „Kolei Dużych Prędkości na rzecz spójności terytorialnej UE” » więcej
124. O polityce spójności na posiedzeniu Komisji COTER » więcej
125. Posiedzenie Prezydium Komitetu Regionów i Sesja Plenarna Komitetu Regionów » więcej
126. Marszałek na obradach Komisji ENVE » więcej
127. Marszałek na Posiedzeniu Prezydium Komitetu Regionów » więcej
128. Marszałek na obradach Komisji ENVE » więcej
129. W Brukseli obradowała Komisja CIVEX oraz grupa EPP » więcej
130. Wspólnie o przyszłości europejskich regionów » więcej
131. Marszałek na Posiedzeniu Prezydium i Sesji Plenarnej Komitetu Regionów » więcej
132. Posiedzenie Komisji ENVE Komitetu Regionów » więcej
133. 124 posiedzenie Prezydium Komitetu Regionów » więcej
134. Posiedzenie Komisji CIVEX Komitetu Regionów » więcej
135. Posiedzenie Komisji ENVE Komitetu Regionów » więcej
136. Posiedzenie Prezydium Komitetu Regionów » więcej
137. Posiedzenie Komisji CIVEX oraz ENVE » więcej
138. Posiedzenie Komisji COTER Komitetu Regionów » więcej
139. Marszałek członkiem Prezydium Komitetu Regionów » więcej
140. 82. Sesja Plenarna – Komitet Regionów w Traktacie Lizbońskim » więcej
141. Posiedzenie Komisji RELEX w Szwecji » więcej
142. Posiedzenie Komisji DEVE Komitetu Regionów » więcej
143. Open Days 2009 – Europejski Tydzień Regionów i Miast » więcej
144. Sesja Plenarna Komitetu Regionów » więcej
145. 80. Sesja Plenarna Komitetu Regionów » więcej
146. Wizyta marszałka w Brukseli » więcej
147. Europejski Szczyt Regionów i Miast » więcej
148. Regiony na rzecz zmian ekonomicznych » więcej
149. Sesja Plenarna Komitetu Regionów » więcej
150. Dni Owarte w Brukseli » więcej
151. Sesja Plenarna Komitetu Regionów » więcej

Wyników: 1 Z serca Polski nr 4/17

152. Brexit – ruszyły negocjacje » więcej

Wyników: 1 Z serca Polski nr 7/17

153. Wykorzystać potencjał » więcej

Wyników: 1 Mazowsze serce Polski nr 9/18

154. Walka o każde euro » więcej

Wyników: 1 Mazowsze serce Polski nr 10/18

155. Nie dajmy sobie urządzać świata » więcej

Wyników: 1 Mazowsze serce Polski nr 12/18

156. Tym żyje samorząd » więcej