Tagi

Wyników: 148 Aktualności

1. Wspólne wartości państw członkowskich UE » więcej
2. O polityce spójności UE w Dubrowniku » więcej
3. Komitet Regionów przeciwko mowie nienawiści » więcej
4. Ubóstwo energetyczne w Europie » więcej
5. Debata o europejskich wartościach » więcej
6. O przyszłości polityki spójności dyskutowano w Brukseli » więcej
7. O bieżących sprawach regionów w Brukseli » więcej
8. Obradowało Prezydium Europejskiego Komitetu Regionów » więcej
9. W Brukseli trwa walka o wsparcie dla Mazowsza » więcej
10. Wyraźny głos polskich regionów w sprawie polityki spójności » więcej
11. Debata o przyszłości Europy » więcej
12. Europejski Komitet Regionów – o budżecie UE » więcej
13. O wodzie i gazie w Unii Europejskiej » więcej
14. W Brukseli rozmawiano o kluczowej polityce unijnej » więcej
15. Posiedzenie EPL w Sofii » więcej
16. Europa na rozdrożu? » więcej
17. Z prac Komitetu Regionów » więcej
18. Sojusz na rzecz silnej polityki spójności » więcej
19. Komitet Regionów dyskutuje o budżecie » więcej
20. Jaka będzie przyszła polityka spójności? » więcej
21. KR o cyfryzacji i klimacie » więcej
22. Rolnictwo, typologia terytorialna i energetyka głównymi tematami w Brukseli » więcej
23. Zielone miasta » więcej
24. Trzeba zoptymalizować wydatki » więcej
25. Transport – wspólny cel » więcej
26. O polityce spójności i budżecie UE » więcej
27. Przyszłość jest w kosmosie » więcej
28. O przyszłości Unii i zasadach » więcej
29. W Warszawie obraduje COTER » więcej
30. O polityce migracyjnej » więcej
31. KR o bieżących problemach państw i regionów UE » więcej
32. Sesja plenarna Europejskiego Komitetu Regionów » więcej
33. O przyszłej polityce spójności » więcej
34. Jak budować nowoczesną Europę? » więcej
35. Obrady komisji COTER w Warszawie? » więcej
36. Upraszczanie wdrażania Polityki Spójności » więcej
37. O problemie uchodźców w Salonikach » więcej
38. Dla lepszego wdrażania prawa ochrony środowiska UE » więcej
39. Wyjazdowa Komisja ENVE » więcej
40. O gospodarce cyrkulacyjnej w Brukseli – czy koło się domknie? » więcej
41. Debata na szczeblu unijnym » więcej
42. Minuta ciszy pamięci ofiar zamachów terrorystycznych w Brukseli » więcej
43. Łatwiejsze procedury we wdrażaniu polityki spójności? » więcej
44. O środowisku i energii w Brukseli » więcej
45. O współpracy i wyzwaniach Unii » więcej
46. … w kierunku Paktu Amsterdamskiego » więcej
47. Unijne plany na kolejny rok » więcej
48. Nowy plan prac komisji ENVE na 2016 r. » więcej
49. Lepsza współpraca, większe korzyści » więcej
50. Ku harmonijnemu rozwojowi w UE » więcej
51. Zielona Stolica Europy 2015 » więcej
52. Wyjazdowe posiedzenie Prezydium Komitetu Regionów » więcej
53. O wyniku negocjacji dotyczących umów partnerstwa oraz programów operacyjnych i budowaniu rynków... » więcej
54. O zmianach klimatycznych i unii energetycznej » więcej
55. Ustalenia w Mediolanie » więcej
56. Plan inwestycyjny dla Europy » więcej
57. Praca w komisjach wre! » więcej
58. ZWRP w nowej kadencji samorządowej » więcej
59. COTER, ENVE i Grupa Wyszehradzka w nowej kadencji » więcej
60. Nowa kadencja Komitetu Regionów » więcej
61. Posiedzenie komisji ENVE » więcej
62. Zmiany w Komitecie Regionów » więcej
63. Galileo na usługach pasażerów » więcej
64. Mazowsze w sieci METREX » więcej
65. Jak przyspieszyć absorpcję funduszy UE? » więcej
66. Unijna polityka rozwoju miast europejskich – rola władz lokalnych i regionalnych » więcej
67. Z wizytą w Swansea » więcej
68. Szczyt regionalnych i lokalnych przywódców politycznych EPL » więcej
69. KR w sprawie Ukrainy » więcej
70. RegioStars 2014 » więcej
71. Europa bardziej partnerska » więcej
72. Polityka miejska tematem posiedzenia COTER » więcej
73. Dyskusja nad opinią ws. wykonania unijnego budżetu » więcej
74. Recykling i ubóstwo energetyczne głównymi tematami rozmów w Brukseli » więcej
75. Sesja plenarna Komitetu Regionów » więcej
76. Posiedzenie komisji COTER » więcej
77. O przyszłości Komitetu Regionów » więcej
78. Marszałek na obradach Komisji ENVE » więcej
79. W Komitecie Regionów rozmawiano o Macedonii » więcej
80. Europejskie regiony i miasta startują do 2020 roku » więcej
81. Nowa, kryzysowa perspektywa budżetowa » więcej
82. Zrównoważony transport tematem obrad Komitetu Regionów » więcej
83. Dyskusja nad roczną procedurą budżetową UE » więcej
84. O europejskiej kosmicznej polityce przemysłowej » więcej
85. Ochrona środowiska przede wszystkim » więcej
86. Świat, jaki lubisz. Klimat, który ci odpowiada » więcej
87. Komisja COTER opiniowała IV Pakiet Kolejowy » więcej
88. O nowoczesnych technologiach w Brukseli » więcej
89. Sesja plenarna KR po raz setny » więcej
90. Finansowanie inwestycji lokalnych i regionalnych » więcej
91. Islandia coraz bliżej UE » więcej
92. IV pakiet kolejowy i Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym » więcej
93. O energetyce i odpadach w Brukseli » więcej
94. 99 sesja plenarna Komitetu Regionów » więcej
95. Posiedzenie 98. sesji plenarnej Komitetu Regionów » więcej
96. Współpraca międzyregionalna w dziedzinie chemii » więcej
97. Open Days 2012 » więcej
98. Wyjazdowe posiedzenie Komisji ENVE » więcej
99. Musimy podejmować wielopłaszczyznowe działania » więcej
100. Marszałek wybrany na powtórną kadencję do Prezydium Komitetu Regionów » więcej
101. Posiedzenie Komisji Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii – ENVE » więcej
102. Spotkanie grupy przyjaciół polityki spójności » więcej
103. Posiedzenie Wspólnego Komitetu Konsultacyjnego UE » więcej
104. Regiony i miasta na rzecz zintegrowanego rozwoju terytorialnego » więcej
105. Posiedzenie 95. Sesji plenarnej Komitetu Regionów » więcej
106. Europejska współpraca terytorialna » więcej
107. Umacnianie współpracy w Komitecie Regionów » więcej
108. Obrady komisji COTER w Lizbonie » więcej
109. Posiedzenie 94. sesji plenarnej Komitetu Regionów » więcej
110. Posiedzenie Komisji Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii » więcej
111. 93. sesja plenarna Komitetu Regionów i "Polska Wigilia" w Brukseli » więcej
112. Ochrona środowiska tematem rozmów w Brukseli » więcej
113. O przyszłości regionu Morza Bałtyckiego w Brukseli » więcej
114. Europejski Kongres Gmin Wiejskich » więcej
115. Posiedzenie Komisji COTER » więcej
116. Marszałek członkiem WKK ds. Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii » więcej
117. Polityka spójności kluczem do harmonijnego rozwoju UE » więcej
118. Posiedzenie Komisji ENVE Komitetu Regionów w Malmö w Szwecji » więcej
119. Obrady Komisji ds. budżetu UE » więcej
120. Konferencja „Kolei Dużych Prędkości na rzecz spójności terytorialnej UE” » więcej
121. O polityce spójności na posiedzeniu Komisji COTER » więcej
122. Posiedzenie Prezydium Komitetu Regionów i Sesja Plenarna Komitetu Regionów » więcej
123. Marszałek na obradach Komisji ENVE » więcej
124. Marszałek na Posiedzeniu Prezydium Komitetu Regionów » więcej
125. Marszałek na obradach Komisji ENVE » więcej
126. W Brukseli obradowała Komisja CIVEX oraz grupa EPP » więcej
127. Wspólnie o przyszłości europejskich regionów » więcej
128. Marszałek na Posiedzeniu Prezydium i Sesji Plenarnej Komitetu Regionów » więcej
129. Posiedzenie Komisji ENVE Komitetu Regionów » więcej
130. 124 posiedzenie Prezydium Komitetu Regionów » więcej
131. Posiedzenie Komisji CIVEX Komitetu Regionów » więcej
132. Posiedzenie Komisji ENVE Komitetu Regionów » więcej
133. Posiedzenie Prezydium Komitetu Regionów » więcej
134. Posiedzenie Komisji CIVEX oraz ENVE » więcej
135. Posiedzenie Komisji COTER Komitetu Regionów » więcej
136. Marszałek członkiem Prezydium Komitetu Regionów » więcej
137. 82. Sesja Plenarna – Komitet Regionów w Traktacie Lizbońskim » więcej
138. Posiedzenie Komisji RELEX w Szwecji » więcej
139. Posiedzenie Komisji DEVE Komitetu Regionów » więcej
140. Open Days 2009 – Europejski Tydzień Regionów i Miast » więcej
141. Sesja Plenarna Komitetu Regionów » więcej
142. 80. Sesja Plenarna Komitetu Regionów » więcej
143. Wizyta marszałka w Brukseli » więcej
144. Europejski Szczyt Regionów i Miast » więcej
145. Regiony na rzecz zmian ekonomicznych » więcej
146. Sesja Plenarna Komitetu Regionów » więcej
147. Dni Owarte w Brukseli » więcej
148. Sesja Plenarna Komitetu Regionów » więcej

Wyników: 1 Z serca Polski nr 4/17

149. Brexit – ruszyły negocjacje » więcej

Wyników: 1 Z serca Polski nr 7/17

150. Wykorzystać potencjał » więcej

Wyników: 1 Mazowsze serce Polski nr 9/18

151. Walka o każde euro » więcej

Wyników: 1 Mazowsze serce Polski nr 10/18

152. Nie dajmy sobie urządzać świata » więcej

Wyników: 1 Mazowsze serce Polski nr 12/18

153. Tym żyje samorząd » więcej