Tagi

Wyników: 158 Aktualności

1. Marszałek sprawozdawcą unijnej opinii – obrady EKR » więcej
2. Europejski Komitet Regionów murem za Mazowszem » więcej
3. Jaki transport publiczny jest potrzebny regionom? » więcej
4. Marszałek w Prezydium Komitetu Regionów » więcej
5. Bruksela. Polak nowym szefem EPL w Europejskim Komitecie Regionów » więcej
6. Sukces Mazowsza. Komitet Regionów przyjął opinię marszałka » więcej
7. Z inicjatywy marszałka Adama Struzika, na Mazowszu w maju 2020 r. odbędzie się seminarium Komisji... » więcej
8. ENVE o czystej energii » więcej
9. Europa chce chronić klimat » więcej
10. Komisja ENVE obradowała w Rumunii » więcej
11. Wspólne wartości państw członkowskich UE » więcej
12. O polityce spójności UE w Dubrowniku » więcej
13. Komitet Regionów przeciwko mowie nienawiści » więcej
14. Ubóstwo energetyczne w Europie » więcej
15. Debata o europejskich wartościach » więcej
16. O przyszłości polityki spójności dyskutowano w Brukseli » więcej
17. O bieżących sprawach regionów w Brukseli » więcej
18. Obradowało Prezydium Europejskiego Komitetu Regionów » więcej
19. W Brukseli trwa walka o wsparcie dla Mazowsza » więcej
20. Wyraźny głos polskich regionów w sprawie polityki spójności » więcej
21. Debata o przyszłości Europy » więcej
22. Europejski Komitet Regionów – o budżecie UE » więcej
23. O wodzie i gazie w Unii Europejskiej » więcej
24. W Brukseli rozmawiano o kluczowej polityce unijnej » więcej
25. Posiedzenie EPL w Sofii » więcej
26. Europa na rozdrożu? » więcej
27. Z prac Komitetu Regionów » więcej
28. Sojusz na rzecz silnej polityki spójności » więcej
29. Komitet Regionów dyskutuje o budżecie » więcej
30. Jaka będzie przyszła polityka spójności? » więcej
31. KR o cyfryzacji i klimacie » więcej
32. Rolnictwo, typologia terytorialna i energetyka głównymi tematami w Brukseli » więcej
33. Zielone miasta » więcej
34. Trzeba zoptymalizować wydatki » więcej
35. Transport – wspólny cel » więcej
36. O polityce spójności i budżecie UE » więcej
37. Przyszłość jest w kosmosie » więcej
38. O przyszłości Unii i zasadach » więcej
39. W Warszawie obraduje COTER » więcej
40. O polityce migracyjnej » więcej
41. KR o bieżących problemach państw i regionów UE » więcej
42. Sesja plenarna Europejskiego Komitetu Regionów » więcej
43. O przyszłej polityce spójności » więcej
44. Jak budować nowoczesną Europę? » więcej
45. Obrady komisji COTER w Warszawie? » więcej
46. Upraszczanie wdrażania Polityki Spójności » więcej
47. O problemie uchodźców w Salonikach » więcej
48. Dla lepszego wdrażania prawa ochrony środowiska UE » więcej
49. Wyjazdowa Komisja ENVE » więcej
50. O gospodarce cyrkulacyjnej w Brukseli – czy koło się domknie? » więcej
51. Debata na szczeblu unijnym » więcej
52. Minuta ciszy pamięci ofiar zamachów terrorystycznych w Brukseli » więcej
53. Łatwiejsze procedury we wdrażaniu polityki spójności? » więcej
54. O środowisku i energii w Brukseli » więcej
55. O współpracy i wyzwaniach Unii » więcej
56. … w kierunku Paktu Amsterdamskiego » więcej
57. Unijne plany na kolejny rok » więcej
58. Nowy plan prac komisji ENVE na 2016 r. » więcej
59. Lepsza współpraca, większe korzyści » więcej
60. Ku harmonijnemu rozwojowi w UE » więcej
61. Zielona Stolica Europy 2015 » więcej
62. Wyjazdowe posiedzenie Prezydium Komitetu Regionów » więcej
63. O wyniku negocjacji dotyczących umów partnerstwa oraz programów operacyjnych i budowaniu rynków... » więcej
64. O zmianach klimatycznych i unii energetycznej » więcej
65. Ustalenia w Mediolanie » więcej
66. Plan inwestycyjny dla Europy » więcej
67. Praca w komisjach wre! » więcej
68. ZWRP w nowej kadencji samorządowej » więcej
69. COTER, ENVE i Grupa Wyszehradzka w nowej kadencji » więcej
70. Nowa kadencja Komitetu Regionów » więcej
71. Posiedzenie komisji ENVE » więcej
72. Zmiany w Komitecie Regionów » więcej
73. Galileo na usługach pasażerów » więcej
74. Mazowsze w sieci METREX » więcej
75. Jak przyspieszyć absorpcję funduszy UE? » więcej
76. Unijna polityka rozwoju miast europejskich – rola władz lokalnych i regionalnych » więcej
77. Z wizytą w Swansea » więcej
78. Szczyt regionalnych i lokalnych przywódców politycznych EPL » więcej
79. KR w sprawie Ukrainy » więcej
80. RegioStars 2014 » więcej
81. Europa bardziej partnerska » więcej
82. Polityka miejska tematem posiedzenia COTER » więcej
83. Dyskusja nad opinią ws. wykonania unijnego budżetu » więcej
84. Recykling i ubóstwo energetyczne głównymi tematami rozmów w Brukseli » więcej
85. Sesja plenarna Komitetu Regionów » więcej
86. Posiedzenie komisji COTER » więcej
87. O przyszłości Komitetu Regionów » więcej
88. Marszałek na obradach Komisji ENVE » więcej
89. W Komitecie Regionów rozmawiano o Macedonii » więcej
90. Europejskie regiony i miasta startują do 2020 roku » więcej
91. Nowa, kryzysowa perspektywa budżetowa » więcej
92. Zrównoważony transport tematem obrad Komitetu Regionów » więcej
93. Dyskusja nad roczną procedurą budżetową UE » więcej
94. O europejskiej kosmicznej polityce przemysłowej » więcej
95. Ochrona środowiska przede wszystkim » więcej
96. Świat, jaki lubisz. Klimat, który ci odpowiada » więcej
97. Komisja COTER opiniowała IV Pakiet Kolejowy » więcej
98. O nowoczesnych technologiach w Brukseli » więcej
99. Sesja plenarna KR po raz setny » więcej
100. Finansowanie inwestycji lokalnych i regionalnych » więcej
101. Islandia coraz bliżej UE » więcej
102. IV pakiet kolejowy i Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym » więcej
103. O energetyce i odpadach w Brukseli » więcej
104. 99 sesja plenarna Komitetu Regionów » więcej
105. Posiedzenie 98. sesji plenarnej Komitetu Regionów » więcej
106. Współpraca międzyregionalna w dziedzinie chemii » więcej
107. Open Days 2012 » więcej
108. Wyjazdowe posiedzenie Komisji ENVE » więcej
109. Musimy podejmować wielopłaszczyznowe działania » więcej
110. Marszałek wybrany na powtórną kadencję do Prezydium Komitetu Regionów » więcej
111. Posiedzenie Komisji Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii – ENVE » więcej
112. Spotkanie grupy przyjaciół polityki spójności » więcej
113. Posiedzenie Wspólnego Komitetu Konsultacyjnego UE » więcej
114. Regiony i miasta na rzecz zintegrowanego rozwoju terytorialnego » więcej
115. Posiedzenie 95. Sesji plenarnej Komitetu Regionów » więcej
116. Europejska współpraca terytorialna » więcej
117. Umacnianie współpracy w Komitecie Regionów » więcej
118. Obrady komisji COTER w Lizbonie » więcej
119. Posiedzenie 94. sesji plenarnej Komitetu Regionów » więcej
120. Posiedzenie Komisji Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii » więcej
121. 93. sesja plenarna Komitetu Regionów i "Polska Wigilia" w Brukseli » więcej
122. Ochrona środowiska tematem rozmów w Brukseli » więcej
123. O przyszłości regionu Morza Bałtyckiego w Brukseli » więcej
124. Europejski Kongres Gmin Wiejskich » więcej
125. Posiedzenie Komisji COTER » więcej
126. Marszałek członkiem WKK ds. Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii » więcej
127. Polityka spójności kluczem do harmonijnego rozwoju UE » więcej
128. Posiedzenie Komisji ENVE Komitetu Regionów w Malmö w Szwecji » więcej
129. Obrady Komisji ds. budżetu UE » więcej
130. Konferencja „Kolei Dużych Prędkości na rzecz spójności terytorialnej UE” » więcej
131. O polityce spójności na posiedzeniu Komisji COTER » więcej
132. Posiedzenie Prezydium Komitetu Regionów i Sesja Plenarna Komitetu Regionów » więcej
133. Marszałek na obradach Komisji ENVE » więcej
134. Marszałek na Posiedzeniu Prezydium Komitetu Regionów » więcej
135. Marszałek na obradach Komisji ENVE » więcej
136. W Brukseli obradowała Komisja CIVEX oraz grupa EPP » więcej
137. Wspólnie o przyszłości europejskich regionów » więcej
138. Marszałek na Posiedzeniu Prezydium i Sesji Plenarnej Komitetu Regionów » więcej
139. Posiedzenie Komisji ENVE Komitetu Regionów » więcej
140. 124 posiedzenie Prezydium Komitetu Regionów » więcej
141. Posiedzenie Komisji CIVEX Komitetu Regionów » więcej
142. Posiedzenie Komisji ENVE Komitetu Regionów » więcej
143. Posiedzenie Prezydium Komitetu Regionów » więcej
144. Posiedzenie Komisji CIVEX oraz ENVE » więcej
145. Posiedzenie Komisji COTER Komitetu Regionów » więcej
146. Marszałek członkiem Prezydium Komitetu Regionów » więcej
147. 82. Sesja Plenarna – Komitet Regionów w Traktacie Lizbońskim » więcej
148. Posiedzenie Komisji RELEX w Szwecji » więcej
149. Posiedzenie Komisji DEVE Komitetu Regionów » więcej
150. Open Days 2009 – Europejski Tydzień Regionów i Miast » więcej
151. Sesja Plenarna Komitetu Regionów » więcej
152. 80. Sesja Plenarna Komitetu Regionów » więcej
153. Wizyta marszałka w Brukseli » więcej
154. Europejski Szczyt Regionów i Miast » więcej
155. Regiony na rzecz zmian ekonomicznych » więcej
156. Sesja Plenarna Komitetu Regionów » więcej
157. Dni Owarte w Brukseli » więcej
158. Sesja Plenarna Komitetu Regionów » więcej

Wyników: 1 Z serca Polski nr 4/17

159. Brexit – ruszyły negocjacje » więcej

Wyników: 1 Z serca Polski nr 7/17

160. Wykorzystać potencjał » więcej

Wyników: 1 Mazowsze serce Polski nr 9/18

161. Walka o każde euro » więcej

Wyników: 1 Mazowsze serce Polski nr 10/18

162. Nie dajmy sobie urządzać świata » więcej

Wyników: 1 Mazowsze serce Polski nr 12/18

163. Tym żyje samorząd » więcej

Wyników: 1 Mazowsze serce Polski nr 12/19

164. Jaki będzie nowy budżet UE » więcej