Tagi

Wyników: 162 Aktualności

1. O „zielonych” rozwiązaniach na posiedzeniu ENVE » więcej
2. O planie odbudowy Europy po pandemii » więcej
3. Sesja Plenarna Europejskiego Komitetu Regionów » więcej
4. ENVE o chemikaliach i zielonym ładzie » więcej
5. Marszałek sprawozdawcą unijnej opinii – obrady EKR » więcej
6. Europejski Komitet Regionów murem za Mazowszem » więcej
7. Jaki transport publiczny jest potrzebny regionom? » więcej
8. Marszałek w Prezydium Komitetu Regionów » więcej
9. Bruksela. Polak nowym szefem EPL w Europejskim Komitecie Regionów » więcej
10. Sukces Mazowsza. Komitet Regionów przyjął opinię marszałka » więcej
11. Z inicjatywy marszałka Adama Struzika, na Mazowszu w maju 2020 r. odbędzie się seminarium Komisji... » więcej
12. ENVE o czystej energii » więcej
13. Europa chce chronić klimat » więcej
14. Komisja ENVE obradowała w Rumunii » więcej
15. Wspólne wartości państw członkowskich UE » więcej
16. O polityce spójności UE w Dubrowniku » więcej
17. Komitet Regionów przeciwko mowie nienawiści » więcej
18. Ubóstwo energetyczne w Europie » więcej
19. Debata o europejskich wartościach » więcej
20. O przyszłości polityki spójności dyskutowano w Brukseli » więcej
21. O bieżących sprawach regionów w Brukseli » więcej
22. Obradowało Prezydium Europejskiego Komitetu Regionów » więcej
23. W Brukseli trwa walka o wsparcie dla Mazowsza » więcej
24. Wyraźny głos polskich regionów w sprawie polityki spójności » więcej
25. Debata o przyszłości Europy » więcej
26. Europejski Komitet Regionów – o budżecie UE » więcej
27. O wodzie i gazie w Unii Europejskiej » więcej
28. W Brukseli rozmawiano o kluczowej polityce unijnej » więcej
29. Posiedzenie EPL w Sofii » więcej
30. Europa na rozdrożu? » więcej
31. Z prac Komitetu Regionów » więcej
32. Sojusz na rzecz silnej polityki spójności » więcej
33. Komitet Regionów dyskutuje o budżecie » więcej
34. Jaka będzie przyszła polityka spójności? » więcej
35. KR o cyfryzacji i klimacie » więcej
36. Rolnictwo, typologia terytorialna i energetyka głównymi tematami w Brukseli » więcej
37. Zielone miasta » więcej
38. Trzeba zoptymalizować wydatki » więcej
39. Transport – wspólny cel » więcej
40. O polityce spójności i budżecie UE » więcej
41. Przyszłość jest w kosmosie » więcej
42. O przyszłości Unii i zasadach » więcej
43. W Warszawie obraduje COTER » więcej
44. O polityce migracyjnej » więcej
45. KR o bieżących problemach państw i regionów UE » więcej
46. Sesja plenarna Europejskiego Komitetu Regionów » więcej
47. O przyszłej polityce spójności » więcej
48. Jak budować nowoczesną Europę? » więcej
49. Obrady komisji COTER w Warszawie? » więcej
50. Upraszczanie wdrażania Polityki Spójności » więcej
51. O problemie uchodźców w Salonikach » więcej
52. Dla lepszego wdrażania prawa ochrony środowiska UE » więcej
53. Wyjazdowa Komisja ENVE » więcej
54. O gospodarce cyrkulacyjnej w Brukseli – czy koło się domknie? » więcej
55. Debata na szczeblu unijnym » więcej
56. Minuta ciszy pamięci ofiar zamachów terrorystycznych w Brukseli » więcej
57. Łatwiejsze procedury we wdrażaniu polityki spójności? » więcej
58. O środowisku i energii w Brukseli » więcej
59. O współpracy i wyzwaniach Unii » więcej
60. … w kierunku Paktu Amsterdamskiego » więcej
61. Unijne plany na kolejny rok » więcej
62. Nowy plan prac komisji ENVE na 2016 r. » więcej
63. Lepsza współpraca, większe korzyści » więcej
64. Ku harmonijnemu rozwojowi w UE » więcej
65. Zielona Stolica Europy 2015 » więcej
66. Wyjazdowe posiedzenie Prezydium Komitetu Regionów » więcej
67. O wyniku negocjacji dotyczących umów partnerstwa oraz programów operacyjnych i budowaniu rynków... » więcej
68. O zmianach klimatycznych i unii energetycznej » więcej
69. Ustalenia w Mediolanie » więcej
70. Plan inwestycyjny dla Europy » więcej
71. Praca w komisjach wre! » więcej
72. ZWRP w nowej kadencji samorządowej » więcej
73. COTER, ENVE i Grupa Wyszehradzka w nowej kadencji » więcej
74. Nowa kadencja Komitetu Regionów » więcej
75. Posiedzenie komisji ENVE » więcej
76. Zmiany w Komitecie Regionów » więcej
77. Galileo na usługach pasażerów » więcej
78. Mazowsze w sieci METREX » więcej
79. Jak przyspieszyć absorpcję funduszy UE? » więcej
80. Unijna polityka rozwoju miast europejskich – rola władz lokalnych i regionalnych » więcej
81. Z wizytą w Swansea » więcej
82. Szczyt regionalnych i lokalnych przywódców politycznych EPL » więcej
83. KR w sprawie Ukrainy » więcej
84. RegioStars 2014 » więcej
85. Europa bardziej partnerska » więcej
86. Polityka miejska tematem posiedzenia COTER » więcej
87. Dyskusja nad opinią ws. wykonania unijnego budżetu » więcej
88. Recykling i ubóstwo energetyczne głównymi tematami rozmów w Brukseli » więcej
89. Sesja plenarna Komitetu Regionów » więcej
90. Posiedzenie komisji COTER » więcej
91. O przyszłości Komitetu Regionów » więcej
92. Marszałek na obradach Komisji ENVE » więcej
93. W Komitecie Regionów rozmawiano o Macedonii » więcej
94. Europejskie regiony i miasta startują do 2020 roku » więcej
95. Nowa, kryzysowa perspektywa budżetowa » więcej
96. Zrównoważony transport tematem obrad Komitetu Regionów » więcej
97. Dyskusja nad roczną procedurą budżetową UE » więcej
98. O europejskiej kosmicznej polityce przemysłowej » więcej
99. Ochrona środowiska przede wszystkim » więcej
100. Świat, jaki lubisz. Klimat, który ci odpowiada » więcej
101. Komisja COTER opiniowała IV Pakiet Kolejowy » więcej
102. O nowoczesnych technologiach w Brukseli » więcej
103. Sesja plenarna KR po raz setny » więcej
104. Finansowanie inwestycji lokalnych i regionalnych » więcej
105. Islandia coraz bliżej UE » więcej
106. IV pakiet kolejowy i Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym » więcej
107. O energetyce i odpadach w Brukseli » więcej
108. 99 sesja plenarna Komitetu Regionów » więcej
109. Posiedzenie 98. sesji plenarnej Komitetu Regionów » więcej
110. Współpraca międzyregionalna w dziedzinie chemii » więcej
111. Open Days 2012 » więcej
112. Wyjazdowe posiedzenie Komisji ENVE » więcej
113. Musimy podejmować wielopłaszczyznowe działania » więcej
114. Marszałek wybrany na powtórną kadencję do Prezydium Komitetu Regionów » więcej
115. Posiedzenie Komisji Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii – ENVE » więcej
116. Spotkanie grupy przyjaciół polityki spójności » więcej
117. Posiedzenie Wspólnego Komitetu Konsultacyjnego UE » więcej
118. Regiony i miasta na rzecz zintegrowanego rozwoju terytorialnego » więcej
119. Posiedzenie 95. Sesji plenarnej Komitetu Regionów » więcej
120. Europejska współpraca terytorialna » więcej
121. Umacnianie współpracy w Komitecie Regionów » więcej
122. Obrady komisji COTER w Lizbonie » więcej
123. Posiedzenie 94. sesji plenarnej Komitetu Regionów » więcej
124. Posiedzenie Komisji Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii » więcej
125. 93. sesja plenarna Komitetu Regionów i "Polska Wigilia" w Brukseli » więcej
126. Ochrona środowiska tematem rozmów w Brukseli » więcej
127. O przyszłości regionu Morza Bałtyckiego w Brukseli » więcej
128. Europejski Kongres Gmin Wiejskich » więcej
129. Posiedzenie Komisji COTER » więcej
130. Marszałek członkiem WKK ds. Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii » więcej
131. Polityka spójności kluczem do harmonijnego rozwoju UE » więcej
132. Posiedzenie Komisji ENVE Komitetu Regionów w Malmö w Szwecji » więcej
133. Obrady Komisji ds. budżetu UE » więcej
134. Konferencja „Kolei Dużych Prędkości na rzecz spójności terytorialnej UE” » więcej
135. O polityce spójności na posiedzeniu Komisji COTER » więcej
136. Posiedzenie Prezydium Komitetu Regionów i Sesja Plenarna Komitetu Regionów » więcej
137. Marszałek na obradach Komisji ENVE » więcej
138. Marszałek na Posiedzeniu Prezydium Komitetu Regionów » więcej
139. Marszałek na obradach Komisji ENVE » więcej
140. W Brukseli obradowała Komisja CIVEX oraz grupa EPP » więcej
141. Wspólnie o przyszłości europejskich regionów » więcej
142. Marszałek na Posiedzeniu Prezydium i Sesji Plenarnej Komitetu Regionów » więcej
143. Posiedzenie Komisji ENVE Komitetu Regionów » więcej
144. 124 posiedzenie Prezydium Komitetu Regionów » więcej
145. Posiedzenie Komisji CIVEX Komitetu Regionów » więcej
146. Posiedzenie Komisji ENVE Komitetu Regionów » więcej
147. Posiedzenie Prezydium Komitetu Regionów » więcej
148. Posiedzenie Komisji CIVEX oraz ENVE » więcej
149. Posiedzenie Komisji COTER Komitetu Regionów » więcej
150. Marszałek członkiem Prezydium Komitetu Regionów » więcej
151. 82. Sesja Plenarna – Komitet Regionów w Traktacie Lizbońskim » więcej
152. Posiedzenie Komisji RELEX w Szwecji » więcej
153. Posiedzenie Komisji DEVE Komitetu Regionów » więcej
154. Open Days 2009 – Europejski Tydzień Regionów i Miast » więcej
155. Sesja Plenarna Komitetu Regionów » więcej
156. 80. Sesja Plenarna Komitetu Regionów » więcej
157. Wizyta marszałka w Brukseli » więcej
158. Europejski Szczyt Regionów i Miast » więcej
159. Regiony na rzecz zmian ekonomicznych » więcej
160. Sesja Plenarna Komitetu Regionów » więcej
161. Dni Owarte w Brukseli » więcej
162. Sesja Plenarna Komitetu Regionów » więcej

Wyników: 1 Z serca Polski nr 4/17

163. Brexit – ruszyły negocjacje » więcej

Wyników: 1 Z serca Polski nr 7/17

164. Wykorzystać potencjał » więcej

Wyników: 1 Mazowsze serce Polski nr 9/18

165. Walka o każde euro » więcej

Wyników: 1 Mazowsze serce Polski nr 10/18

166. Nie dajmy sobie urządzać świata » więcej

Wyników: 1 Mazowsze serce Polski nr 12/18

167. Tym żyje samorząd » więcej

Wyników: 1 Mazowsze serce Polski nr 12/19

168. Jaki będzie nowy budżet UE » więcej