Tagi

Wyników: 15 Aktualności

1. Rok 2020 Rokiem Samorządu Terytorialnego » więcej
2. Jak korzystać z informacji przestrzennych w dobie cyfryzacji? » więcej
3. Marszałek Adam Struzik wiceprezesem Związku Województw RP » więcej
4. Światło, które łączy » więcej
5. Województwa łączą siły » więcej
6. Sprzeciw wobec niszczenia polskiej samorządności » więcej
7. Na Warmii i Mazurach obradowali przedstawiciele polskich regionów » więcej
8. ZWRP w nowej kadencji samorządowej » więcej
9. „Gaz łupkowy w Polsce – szanse, zagrożenia, oczekiwania” » więcej
10. Deklaracja o współpracy z Chorwatami podpisana » więcej
11. XXIII Zgromadzenie Ogólne Związku Województw RP » więcej
12. Wizyta marszałka w Brukseli » więcej
13. Obrady XVI Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw RP – zakończone » więcej
14. Województwa mają 10 lat! » więcej
15. Stanowisko Konwentu Marszałków Województw RP w sprawie ustawy metropolitalnej » więcej

Wyników: 1 Z regionu

16. O roli muzeów w skansenie » więcej