Tagi

Wyników: 37 Aktualności

1. Stypendia i indeksy dla najlepszych młodych fizyków » więcej
2. Przedszkolaki z Gąsaw mają swoje miejsce » więcej
3. Zmieniają oblicze mazowieckiej gospodarki » więcej
4. Sukces mazowieckich maturzystów » więcej
5. Innowacje dla rozwoju gospodarki » więcej
6. Rok jubileuszowy » więcej
7. Docenione działania proekologiczne i prozdrowotne » więcej
8. Spotkanie nauki i biznesu » więcej
9. Badania społecznie użyteczne » więcej
10. Współpraca nauki z biznesem » więcej
11. Dla seniorów » więcej
12. Nauka i biznes – razem dla postępu » więcej
13. Na Koszykowej – nowe przestrzenie, nowe możliwości » więcej
14. Powstaje Centrum Badań Biomedycznych » więcej
15. Nowy rok nauki » więcej
16. Podsumowanie pracy mazowieckich kolegiów » więcej
17. Ponad 2,2 mln zł z UE na płockie inwestycje » więcej
18. Wyróżnienia za wybitne osiągnięcia naukowe » więcej
19. Kształcenie w zawodach medycznych » więcej
20. Dla badań i rozwoju » więcej
21. Z wizytą w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej » więcej
22. Kolejne pieniądze na turystykę i na naukę » więcej
23. Najlepsi naukowcy nagrodzeni » więcej
24. Konwent Marszałów RP. Relacje samorząd – gospodarka » więcej
25. Nagrody dla najlepszych » więcej
26. Nowoczesne Centrum Laboratoryjne Nauk Przyrodniczych UKSW » więcej
27. Nowe laboratoria dla radomskiego uniwersytetu » więcej
28. Polskie technologie nagrodzone » więcej
29. Państwowe Muzeum Etnograficzne po wielkich zmianach » więcej
30. Dyplom Honorowego Profesora WSM dla wybitnego uczonego » więcej
31. Centrum Radiochemii i Chemii Jądrowej już otwarte » więcej
32. Ponad 26,7 mln zł na laboratoria dla biznesu » więcej
33. Nowoczesne technologie na Mazowszu » więcej
34. 15 mln zł dla doktorantów rozdane » więcej
35. Regiony dla Badań » więcej
36. Samorządowcy o Regionalnych Systemach Innowacji » więcej
37. O sposobach wykorzystania potencjału WAT-u w rozwoju Mazowsza » więcej

Wyników: 5 Z regionu

38. Wakacje z robotami » więcej
39. Pro Masovia dla Ivera Husuma » więcej
40. Dialog nauki i biznesu » więcej
41. Pasjonaci nauki docenieni » więcej
42. Niedosłysząca młodzież na swoim pierwszym dorosłym balu » więcej

Wyników: 1 Mazowsze serce Polski nr 12/18

43. Kopernikański przewrót w uczeniu » więcej