Tagi

Wyników: 1 Inne

1. Mazowiecka Lady D. 2020 – ruszyła kolejna edycja konkursu » więcej

Wyników: 31 Aktualności

2. Światowe spotkanie niewidomych » więcej
3. Samorząd Mazowsza sfinansuje szkolenia dla kierowców » więcej
4. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żyrardowie przejdzie generalny remont » więcej
5. Wspieramy chorych na Alzheimera » więcej
6. Ołtarzewskie seminarium dostępne dla niepełnosprawnych » więcej
7. Sierpc i Gostynin z dużymi dotacjami » więcej
8. W Węgrowskim Ośrodku Kultury będzie winda dla niepełnosprawnych » więcej
9. Dzienny Dom Pobytu w Radomiu i remont budynku warsztatów terapii zajęciowej w Szydłowcu » więcej
10. Ponad 1,7 mln zł dla starostwa w Pułtusku » więcej
11. Pogodne Lato w innej formule » więcej
12. Ruszą znów zajęcia dla dzieci z Zespołem Aspergera » więcej
13. Samorząd podaje rękę seniorom » więcej
14. Zarząd województwa chce kupić sprzęt do dezynfekcji dla DPS-ów » więcej
15. Zarząd województwa wsparł Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny w Otwocku » więcej
16. Zdalna opieka nad seniorami w subregionie ciechanowskim » więcej
17. Zdalna opieka nad seniorami – teraz też w subregionie siedleckim » więcej
18. Zdalna opieka nad seniorami – pilotaż w Płocku » więcej
19. Teleopieka nad seniorami w subregionie radomskim » więcej
20. Pomoc dzieciom dotkniętym przemocą » więcej
21. Biografia i teksty kardynała Stefana Wyszyńskiego w antologii Mariana Romaniuka » więcej
22. Ważne decyzje sejmiku » więcej
23. Jak wygrać z przemocą? » więcej
24. MCPS rusza z ważną kampanią » więcej
25. Światełko w sejmiku » więcej
26. Pracownik socjalny – zawód z przyszłością » więcej
27. Z seniorami o seniorach » więcej
28. Zawsze Pomocni » więcej
29. Doceniono pracę socjalną » więcej
30. II Mazowiecki Sejmik ds. Osób Niepełnosprawnych » więcej
31. Razem dla Mazowsza-Edukacja w działaniu » więcej
32. I Mazowiecki Sejmik ds.Osób Niepełnosprawnych » więcej

Wyników: 1 Z serca Polski nr 11/17

33. Człowiek ważniejszy od zysku » więcej

Wyników: 1 Mazowsze serce Polski nr 3/18

34. Witamy w Czerwonym Rowerze » więcej

Wyników: 1 Mazowsze serce Polski nr 4/18

35. Bony dla seniorów » więcej

Wyników: 1 Mazowsze serce Polski nr 11/18

36. Pracą pomagają innym » więcej

Wyników: 2 Mazowsze serce Polski nr 12/18

37. Pomóc wyjść z bezdomności » więcej
38. Dla zdrowia » więcej

Wyników: 1 Mazowsze serce Polski nr 1/19

39. Dziecko na haju » więcej

Wyników: 1 Mazowsze serce Polski nr 10/19

40. Praca szansą na samodzielność » więcej

Wyników: 2 Mazowsze serce Polski nr 12/19

41. Warto wiedzieć » więcej
42. Klaps to też przemoc » więcej

Wyników: 1 Mazowsze serce Polski nr 3/20

43. Dla zdrowia » więcej

Wyników: 1 Mazowsze serce Polski nr 4/20

44. Dla zdrowia » więcej

Wyników: 1 Mazowsze serce Polski nr 6/20

45. Zapijanie pandemii » więcej

Wyników: 1 Mazowsze serce Polski nr 7–8/20

46. O tym się mówi – miesiąc na Mazowszu » więcej

Wyników: 1 Mazowsze serce Polski nr 10/20

47. O tym się mówi – miesiąc na Mazowszu » więcej