Tagi

Wyników: 1 Inne

1. Mazowiecka Lady D. 2020 – ruszyła kolejna edycja konkursu » więcej

Wyników: 45 Aktualności

2. 1,6 mln zł na Gminne Centrum Integracji Zawodowej i Społecznej w Glinojecku » więcej
3. Teleopieka dla seniorów na Mazowszu » więcej
4. Środki od PFRON podzielone » więcej
5. Ponad 2 mln zł na działalność nowego Centrum Integracji Społecznej w Płocku » więcej
6. Szansa na terapię dla dzieci z FAS » więcej
7. 900 tys. złotych na wsparcie rodzin adopcyjnych i zastępczych » więcej
8. Ponad 4 mln zł na działania dla seniorów » więcej
9. 2,1 mln złotych na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie » więcej
10. Samorząd Mazowsza ze wsparciem dla osób wychodzących z bezdomności » więcej
11. „Ekonomia społeczna nie wyklucza” - rusza nowa kampania MCPS » więcej
12. Nowa marka Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej » więcej
13. Wkrótce poznamy Mazowiecką Markę Ekonomii Społecznej 2021 » więcej
14. Pomoc społeczna w dobie pandemii » więcej
15. Nie dajmy się Alzheimerowi » więcej
16. Światowe spotkanie niewidomych » więcej
17. Samorząd Mazowsza sfinansuje szkolenia dla kierowców » więcej
18. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żyrardowie przejdzie generalny remont » więcej
19. Wspieramy chorych na Alzheimera » więcej
20. Ołtarzewskie seminarium dostępne dla niepełnosprawnych » więcej
21. Sierpc i Gostynin z dużymi dotacjami » więcej
22. W Węgrowskim Ośrodku Kultury będzie winda dla niepełnosprawnych » więcej
23. Dzienny Dom Pobytu w Radomiu i remont budynku warsztatów terapii zajęciowej w Szydłowcu » więcej
24. Ponad 1,7 mln zł dla starostwa w Pułtusku » więcej
25. Pogodne Lato w innej formule » więcej
26. Ruszą znów zajęcia dla dzieci z Zespołem Aspergera » więcej
27. Samorząd podaje rękę seniorom » więcej
28. Zarząd województwa chce kupić sprzęt do dezynfekcji dla DPS-ów » więcej
29. Zarząd województwa wsparł Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny w Otwocku » więcej
30. Zdalna opieka nad seniorami w subregionie ciechanowskim » więcej
31. Zdalna opieka nad seniorami – teraz też w subregionie siedleckim » więcej
32. Zdalna opieka nad seniorami – pilotaż w Płocku » więcej
33. Teleopieka nad seniorami w subregionie radomskim » więcej
34. Pomoc dzieciom dotkniętym przemocą » więcej
35. Biografia i teksty kardynała Stefana Wyszyńskiego w antologii Mariana Romaniuka » więcej
36. Ważne decyzje sejmiku » więcej
37. Jak wygrać z przemocą? » więcej
38. MCPS rusza z ważną kampanią » więcej
39. Światełko w sejmiku » więcej
40. Pracownik socjalny – zawód z przyszłością » więcej
41. Z seniorami o seniorach » więcej
42. Zawsze Pomocni » więcej
43. Doceniono pracę socjalną » więcej
44. II Mazowiecki Sejmik ds. Osób Niepełnosprawnych » więcej
45. Razem dla Mazowsza-Edukacja w działaniu » więcej
46. I Mazowiecki Sejmik ds.Osób Niepełnosprawnych » więcej

Wyników: 1 Z serca Polski nr 11/17

47. Człowiek ważniejszy od zysku » więcej

Wyników: 1 Mazowsze serce Polski nr 3/18

48. Witamy w Czerwonym Rowerze » więcej

Wyników: 1 Mazowsze serce Polski nr 4/18

49. Bony dla seniorów » więcej

Wyników: 1 Mazowsze serce Polski nr 11/18

50. Pracą pomagają innym » więcej

Wyników: 2 Mazowsze serce Polski nr 12/18

51. Pomóc wyjść z bezdomności » więcej
52. Dla zdrowia » więcej

Wyników: 1 Mazowsze serce Polski nr 1/19

53. Dziecko na haju » więcej

Wyników: 1 Mazowsze serce Polski nr 10/19

54. Praca szansą na samodzielność » więcej

Wyników: 2 Mazowsze serce Polski nr 12/19

55. Warto wiedzieć » więcej
56. Klaps to też przemoc » więcej

Wyników: 1 Mazowsze serce Polski nr 3/20

57. Dla zdrowia » więcej

Wyników: 1 Mazowsze serce Polski nr 4/20

58. Dla zdrowia » więcej

Wyników: 1 Mazowsze serce Polski nr 6/20

59. Zapijanie pandemii » więcej

Wyników: 1 Mazowsze serce Polski nr 7–8/20

60. O tym się mówi – miesiąc na Mazowszu » więcej

Wyników: 1 Mazowsze serce Polski nr 10/20

61. O tym się mówi – miesiąc na Mazowszu » więcej

Wyników: 1 Mazowsze serce Polski nr 11/20

62. Dla zdrowia » więcej

Wyników: 1 Mazowsze serce Polski nr 13/21

63. Alzheimer choroba całej rodziny » więcej

Wyników: 1 Mazowsze serce Polski nr 4/21

64. O tym się mówi - miesiąc na Mazowszu » więcej