Tagi

Wyników: 8 Aktualności

1. Na najaktywniejsze sołectwo i liderki wiejskie na Mazowszu czekamy do 26 czerwca » więcej
2. Turniej sołtysów w powiecie mińskim » więcej
3. Razem dla dialogu » więcej
4. II Kongres Sołtysów Powiatu Węgrowskiego » więcej
5. Najlepsze życzenia dla sołtysów! » więcej
6. Krajowy dzień sołtysa na Mazowszu » więcej
7. Sołtys bogatszy o wiedzę » więcej
8. Płocka wieś przyjazna środowisku » więcej

Wyników: 1 Mazowsze serce Polski nr 3/18

9. Którędy do sołtysa? » więcej

Wyników: 1 Mazowsze serce Polski nr 6/18

10. Tym żyje samorząd » więcej

Wyników: 1 Mazowsze serce Polski nr 10/20

11. Jak się żyje na mazowieckiej wsi » więcej